Ověřování certifikátů o původu

Autor: Milan Novák <novak(at)hkjihlava.cz>, Téma: Služby HK Jihlava, Zdroj: HK Jihlava, Vydáno dne: 02. 01. 2014

Certifikát o původu / European Community Certficate of OriginCertfikát o původu zboží je veřejná listina.

Původ zboží je definován v "Nařízení vlády (EHS) č.2913/92 - Celní kodex Spoločenství" ve znění pozdějších smluv a nařízení a "Nařízení komise 2454/93 - prováděcí předpis."

Co s sebou
Návod k vyplnění
Podací lístek č.1
Znění plné moci
Tisk na tiskárně I. - tato wordovská tabulka vám pomůže vyplnit údaje na počítači a následně je vytisknout na tiskárně
Tisk na tiskárně II. - tato excelová tabulka vám pomůže vyplnit údaje na počítači a následně je vytisknout na tiskárně

Vzory vyplnění:

Vzor plné moci
Podací lístek č.1

Vzory vyplněného tiskopisu

 • Vzor A
 • Vzor B
 • Vzor C

  Jak na to?

  1. u nás zakoupíte tiskopis certifikátu o původu (4 listy = 16 Kč)
  2. tiskopis vyplníte podle návodu
  3. jako pomůcku můžete využít vzor vyplnění
  4. žádost (růžový list tiskopisu - APPLICATION) podepíše statutární zástupce firmy nebo osoba, která má plnou moc od statutárního zástupce
  5. certifikát bude ověřen po předložení všech nutných dokumentů na Okresní hospodářské komoře Jihlava.
  Za ověření zaplatíte dle platného ceníku: Za kopírování a tisk účtujeme:
  Stránka A4 2,- Kč/stránku  - jednostranně
  Stránka A4 2,5 Kč/list  - oboustranně


  K výše zmíněné problematice poskytujeme konzultace.

  Kontakt
  Kateřina Marousková
  tel: 561 114 301
  e-mail: marouskova@hkjihlava.cz

  Najdete nás na mapě zde