DAŇOVÉ A ÚČETNÍ AKTUALITY 2019

Autor: Prchal Tomáš <prchal(at)hkjihlava.cz>, Téma: Semináře a školení, Zdroj: OHK Jihlava, Vydáno dne: 04. 01. 2019

Pozvánka na seminář

Daňové a účetní aktuality 2019

změny daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

Přednášející:   Ing. Jiří KLÍMA, daňový poradce, člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně 

V současné době se připravují podstatné změny jak daně z přidané hodnoty, tak i zákona o daních z příjmů. Některé změny jsou účinné od 1.1.2019, některé již pro rok 2018. Generální finanční ředitelství také zveřejnilo řadu sdělení, pokynů a informací. Cílem tohoto semináře je proto rozbor klíčových novelovaných ustanovení zákona o dani z příjmů a zákona o DPH ve vzájemných souvislostech.

 Např.                                                                                                                 

-                     plánované změny v daňových zákonech od roku 2019

-                     rozbor podstatných výkladových stanovisek 2018 napříč daňovými zákony

-                     vyrovnání a úprava odpočtu daně

-                     úprava DUZP a přijatých plateb

-                     bezúročné a úročené půjčky a jejich dopady

-                     ručení za DPH § 109, nespolehlivá osoba

-                     bezúplatné příjmy v DP

-                     ostatní aktuality a odpovědi na dotazy

 

Termín:           24. 1. 2019  09.00 – 13.00 hod.

Místo konání: Hotel Gustav Mahler, Křížová 4, 586 01 Jihlava, http://www.hotelgmahler.cz/cs/

Cena:               500,-Kč + 21 % DPH pro členy OHK Jihlava,

                     1.200,-Kč + 21 % DPH pro členy registrované jinou OHK

                     1.800,- Kč + 21% DPH pro nečleny               

 

Přihlášení (s uvedením jména, příjmení, názvu firmy a její IČO, e-mailu a telefonu účastníka) zašlete v elektronické podobě na e-mail: podatelna@hkjihlava.cz nebo vyplněním přihlášky ZDE nejpozději do 17.1.2019

 Účastnický poplatek včetně 21 % DPH uhraďte na účet u ČSOB, a. s., č. ú.: 108360446/0300, variabilní symbol: Vaše IČ. Následně Vám bude zaslána faktura.

POZVÁNKA KE STAŽENÍ ZDE