Okresní hospodářská komora Jihlava
je subjektem zastupujícím českou podnikatelskou veřejnost, je neodmyslitelnou součástí hospodářského života v ČR. Chrání zájmy svých členů sdružujících se v regionální síti komor a v živnostenských společenstvech. Hlavním posláním komory je prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu.
 
Menu
Aktuálně

Naši partneři
Partneři

EVROPSKÁ UNIE
Strukturální fony EU
RzvkV

Rozvoj zaměstnanců v kraji Vysočina

Charakteristika hlavních cílů

Hlavním cílem projektu je zkvalitnit další profesní vzdělávání v kraji Vysočina, které přispěje ke zvýšení uplatnitelnosti zaměstnanců našich členů na trhu práce, což je důsledek a zároveň cíl tohoto projektu.
Nově nabyté znalosti a dovednosti přispějí ke zvýšení produktivity práce, což má za následek růst ekonomických firemních ukazatelů, tím se firma stane na trhu více konkurenceschopná.
Při vzdělávání budou využity inovační formy vzdělávání, které podporují rozvíjení funkční gramotnosti. Zaměstnanci budou schopni efektivněji vyhodnocovat informace o využívání nových technologií, pracovních postupů a možnosti jejich uplatnění ve firmě.
Identifikace operačního programu a výzvy
Název operačního programu:OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Název globálního grantu:Adaptabilita a konkurenceschopnost
Číslo oblasti podpory:4.1.1
Název oblasti podpory:Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
Vyhlašovatel projektu:ŘO OP LZZ
 
Identifikace projektu
Název projektu:Rozvoj zaměstnanců v kraji Vysočina (Rozvoj HR)
Realizátor projektu:Hospodářská komora Jihlava
Délka projektu:1.9.2009 – 31. 8 2011
Trvání:24 měsíců
Cílová skupina:Malé a střední firmy z kraje Vysočina
Předpokládaný počet zapojených osob180 zaměstnanců z 11 firem

Zdůvodnění potřebnosti

 • Projektový záměr vychází z analýzy dat, kterou provedla Hospodářská komora Jihlava mezi podnikatelskými subjekty, kteří jsou zapojeni do tohoto projektu. Vzdělávací akce jsou zapojeným firmám šité na míru.
 • Potřebu vzdělávat své zaměstnance potvrzuje výzkum dělaný mezi 238 podnikatelskými subjekty. Z této analýzy vyplývá, že firmy si uvědomují nutnost vzdělávat své zaměstnance. Vědí, že vzdělanost zaměstnanců vede ke zlepšení interní komunikace, k poskytování kvalitnějších služeb apod. Pracovníci firmy jsou více motivování a méně opouštějí stávající zaměstnání, snižuje se fluktuace, lidé jsou ve firmě spokojenější, podávají lepší pracovní výkony a především jsou odborně zdatnější.
Způsob vzdělávání

Organizační formy:

 • blender learning
 • workshop
 • role playing
 • outdoor
 • případové studie
Evaluace
 • hodnotící dotazník organizace školení – realizace jak formou dotazníků s uzavřenými otázkami a se škálami, tak formou otevřených otázek
 • krátká esej vypracovaná každým účastníkem na každou studijní disciplínu
Plánované aktivity
 1. Ustanovení řídícího týmu
 2. Výběr školitelů
 3. Upřesnění náplně vzdělávacích aktivit a jednotlivých modulů
 4. Tvorba a správa e-learningového programu
 5. Školení e-learningového programu
 6. Vzdělávací modul marketing
 7. Vzdělávací modul prodejní dovednosti
 8. Vzdělávací modul řízení lidských zdrojů
 9. Vzdělávací modul jazyková příprava
 10. Vzdělávací modul ekonomika a finance
 11. Vzdělávací modul IT dovednosti
 12. Vzdělávací modul osobní a manažerské kompetence
 13. Vzdělávací modul ostatní vzdělávánní
Cílové skupiny

Zaměstnanci

 • Získané poznatky a dovednosti zaměstnanci uplatní ve své současné profesi, tím zvýší udržitelnost svého dosavadního zaměstnání.
 • Získají konkurenční výhodu na trhu, jelikož se zvýší jejich zaměstnatelnost na trhu práce. Dojde k rozšíření jejich funkční zaměstnanosti.
Specifické skupiny zaměstnanců
 • Zvláštní pozornost bude věnována specifické skupině zaměstnanců nad 50 let. Tito lidé ohroženi udržením stávajícího místa nebo získáním nového místa na trhu práce potřebují neustále doplňovat svoje vědomosti, aby mohli jít ruku v ruce s novými trendy a požadavky na jejich stávající nebo volná pracovní místa.
Zaměstnavatelé
 • Zaměstnavatelé získají kvalifikovanější pracovní sílu ve firmě. Dojde k nárůstu produktivity práce v organizaci a firma se stane na trhu konkurenceschopnější.
Inovativnost projektu
 • Největší přínos tohoto projektu spočívá ve využití nových vzdělávacích forem – blender learning, hraní rolí, případové studie. Přidaná hodnota těchto forem vzdělávání se zakládá na zvýšení zapamatovatelnosti získaných znalostí a dovedností. Princip fungování navržených forem vzdělávání vychází z pyramidy učení. Další přínos tohoto projektu spatřujeme v realizaci řady vzdělávacích akcí pro předem vybranou a zainteresovanou cílovou skupinu. Tato cílová skupina má potřebu vzdělávat své zaměstnance, zná své potřeby a zapojením do tohoto projektu chce zvýšit vzdělanost a konkurenceschopnost svých zaměstnanců. Každý podnikatelský subjekt, který se zapojí do tohoto projektu má již před uskutečněním samotného projektu nadefinovanou oblast vzdělávání včetně formy, harmonogramu školení a počtu zapojených zaměstnanců. Při realizaci projektu dojde k vytvoření e-learningového programu pro realizaci B-learningu.
Udržitelnost projektu
 • Po ukončení projektu je záměrem Hospodářské komory Jihlava i nadále aktivně spolupracovat s podnikatelskými subjekty v rámci profesního vzdělávání. Plánujeme nabídnout podnikatelským subjektům zapojit se do vzdělávacího programu, který bude ověřen v realizovaném projektu. Vzdělávací program samozřejmě bude modifikován na základě aktuální potřeby účastníků a potřeby trhu práce. Vytvořený B-learningový program chce také komora zachovat a rozšířit o aktuální požadavky zaměstnavatelů, kteří budou mít o vzdělávací moduly zájem. Program budou moci využít, ale i podnikatelé, kteří se takto navrženého – s prvky prezenčního vzdělávání nezúčastní, ale preferují e-learningový způsob učení a nedisponují dostatkem finančních prostředků na správu a provoz, či dostatek času a personálních zdrojů na takto koncipovanou formu vzdělávání.
Kontaktní údaje
 • Ing. Tomáš PRCHAL
  Hospodářská komora Jihlava
  Benešova 1256/13
  586 01 Jihlava

 • WWW: www.hkjihlava.cz
 • e-mail: podatelna@hkjihlava.cz
 • tel: 567 309 320


| Autor: Milan Novák | Vydáno dne 19. 10. 2009 | 5756 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: HK Jihlava
Vyhledávání
Vyhledat text

Rychlé menu
Web a Webové aplikace
Kalendář
<<  Květen  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Počítadlo přístupů

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL

Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies, které jsou nutné k poskytování služeb a analýz návštěvnosti.
Více informací