OHK Jihlava

OHK Jihlava
Okresní hospodářská komora Jihlava
podatelna@hkjihlava.cz | +420 567 309 320 | Benešova 1256/13 | 586 01 Jihlava

Cirkulární ekonomika v Evropském regionu Dunaj-Vltava

Evropský region Dunaj-Vltava zve zástupce podnikatelského a vědecko-výzkumného sektoru na další setkání Sítě cirkulární ekonomiky, které proběhne 28. března 2023 od 12:00 hodin v Linci. Seminář se bude věnovat schváleným a připravovaným předpisům a zákonům EU týkajícím se udržitelnosti v podnicích a jejich dopadu na cirkulární ekonomiku. Představeny budou také služby podpůrných subjektů v ERDV a v interaktivní části si účastníci mohou prověřit vlastní snahy o cirkulárnost. Účastníkům workshopu je pak umožněn bezplatný vstup na souběžně probíhající dvoudenní Hornorakouské fórum budoucnosti (Zukunftsforum 2023) nebo prezentace vlastních aktivity v oblasti cirkulární ekonomiky v rámci doprovodné výstavy. Workshop a vybrané přednášky fóra budou simultánně tlumočeny (DE-CZ).

Téma: #ESG (Environmental, Social, Governance) regulace

Workshop poskytne náhled do současných a budoucích předpisů a zákonů týkajících se udržitelnosti v podnicích a představí dopad nových předpisů na cirkulární ekonomiku. Kanceláře/partneři sítě EEN – Enterprise Europe Network v rámci ERDV budou informovat o svých službách zaměřených na včasnou přípravu pro požadavky, kterým budou muset malé a střední podniky čelit. Cílem je umožnit účastníkům, aby mohli nové poznatky uplatnit i ve svých podnicích. Zprostředkovatelé budou připraveni na nadcházející požadavky a mohou tak hrát ve svých regionech podpůrnou roli v diskutovaných tématech (viz přiložený program). Workshop bude simultánně tlumočen (DE-CZ).

Účast na Hornorakouském fóru budoucnosti / Zukunftsforum 2023: dvojnásobný přínos vaší cesty do Lince

Po našem semináři Vás zveme ke společné účasti na Hornorakouském fóru budoucnosti 2023. Fórum budoucnosti se dvěma konferenčními dny a večerními akcemi je hotspot hornorakouského i mezinárodního podnikatelského a výzkumného prostředí. Účastníci získají v paralelních sériích přednášek exkluzivní nahlédnutí do nejnovějšího vývoje v oblastech inovací, například v oblasti mobility, energetiky a práce. Příklady dobré praxe a doprovodná výstava vytvářejí prostor pro výměnu zkušeností a nové nápady – ideální příležitost k navázání kontaktů s novými partnery z oblasti podnikání a výzkumu.

Pro účastníky setkání ERDV Sítě cirkulární ekonomiky je účast na Fóru budoucnosti / Zukunftsforum bezplatná. Vybrané přednášky budou taktéž simultánně tlumočeny. Doporučit můžeme např. přednášku Udržitelný průmysl a výroba, která proběhne 29.03.2023 ve 13:30.

Více ZDE