HK Jihlava

HK Jihlava
Okresní hospodářská komora Jihlava
podatelna@hkjihlava.cz | +420 567 309 320 | Benešova 1256/13 | 586 01 Jihlava

Certifikát o původu / European Community Certficate of Origin

Vážení klienti,
vzhledem k velmi dynamickým okolnostem vývoje týkající se šíření nového koronaviru v rámci celé ČR preferujeme ověřování osvědčení (certifikátu) o původu zboží, karnetu ATA a dalších průvodních dokladů, poštovním stykem. Platby za služby se uskutečňují bezhotovostně – fakturací.


Děkujeme za pochopení.

 

V naléhavých případech a v situaci, že to nelze řešit jinak jsou úřední hodiny upraveny po-pá 8:00 - 15:00.

Pro více informací případně kontaktujte paní Kateřinu Marouskovou tel.: 567 309 320 nebo e-mail: marouskova(at)hkjihlava.cz

 

Certfikát o původu zboží je veřejná listina

Původ zboží je definován v "Naří zení vlády (EHS) č.2913/92 - Celní kodex Společenství" ve znění pozdějších smluv a nařízení a "Nařízení komise 2454/93 - prováděcí předpis."

 

Co s sebou
Návod k vyplnění
Podací lístek č.1
Znění plné moci
Tisk na tiskárně I. - tato wordovská tabulka vám pomůže vyplnit údaje na počítači a následně je vytisknout na tiskárně
Vzory vyplněného tiskopisu

Jak na to?
 1. u nás zakoupíte tiskopis certifikátu o původu (4 listy = 20 Kč)
 2. tiskopis vyplníte podle návodu
 3. jako pomůcku můžete využít vzor vyplnění
 4. žádost (růžový list tiskopisu - APPLICATION) podepíše statutární zástupce firmy nebo osoba, která má plnou moc od statutárního zástupce
 5. certifikát bude ověřen po předložení všech nutných dokumentů na Okresní hospodářské komoře Jihlava.

 

Za ověření zaplatíte dle platného ceníku:

 

Ověření původu zboží

NA POČKÁNÍ

Cena vč. 21 % DPH

DO 72 HODIN

Cena vč. 21 % DPH

  Ověření certifikátu - původ CZ nebo EU

600 Kč

400 Kč

  Ověření faktury – původ CZ nebo EU

600 Kč

400 Kč

  Ověření certifikátu - cizí původ

700 Kč

600 Kč

  Ověření faktury – cizí původ

700 Kč

600 Kč

  Ověření jiného dokumentu

600 Kč

400 Kč

  Ověření duplikátu certifikátu

600 Kč

400 Kč

  Vystavení duplikátu při ztrátě, doověření při chybě

700 Kč

 

  Ověření vícestránkového certifikátu /za str. EU

600 Kč

 

  Ověření vícestránkového certifikátu /zastr./ cizí 

700 Kč

 

 

 

Cena vč. 21 % DPH

Certificate of origin - sada

20 Kč

Certificate of origin – list

5 Kč

Podací lístek č. 1

 2 Kč

Vyplnění certifikátu

80 Kč

 

Kontakt:

Kateřina Marousková

e-mail: marouskova(at)hkjihlava.cz

telefon: 561 114 301

 

Nabídka služeb OHK Jihlava

Czech POINT: výpisy, vidimace a legalizace

 

Kontaktní místo veřejné správy Okresní hospodářské komory Jihlava (Czech POINT) vydává ověřené výpisy z informačních systémů veřejné správy (ISVS).

 • Služba je určena všem občanům a podnikatelským subjektům
 • Služba velmi zjednodušuje občanům a podnikatelům přístup k ověřeným dokladům - výpisům z rejstříků - z Informačních Systémů Veřejné Správy.
 • Je možné podat zdarma žádost o změnu údajů v základních registrech veřejné správy:
 • Žádost o změnu údajů v registru obyvatel
 • Žádost o změnu údajů v registru osob
 • Žádost o poskytnutí údajů třetí osobě
 • Můžete nechat rychle, komfortně a hlavně bez dlouhého čekání ověřit listiny a podpisy, autorizovaně konvertovat dokumenty a získáte i další služby související se zavedením datových schránek.

Může být vydán ověřený výpis z těchto registrů:

 • Obchodního rejstříku
 • Rejstříku spolků (před 1.1.2014 byl rejstřík známý jako rejstřík občanských sdružení vedený MVČR)
 • Rejstříku nadací
 • Rejstříku ústavů (před 1.1.2014 byl rejstřík známý jako rejstřík obecně prospěšných společností)
 • Rejstříku společenství vlastníků jednotek
 • Rejstříku obecně prospěšný společností (obecně prospěšné společnosti vzniklé do 31.12.2013)
 • Živnostenského rejstříku
 • Katastru nemovitostí
 • Katastru nemovitostí – výpis snímku z katastrální mapy
 • Rejstříku trestů (fyzických a právnických osob)
 • Registru řidičů – výpis bodového hodnocení osoby
 • Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Registru Ministerstva životního prostředí – MA ISOH (správa a kontrola agendy)
 • Insolvenčního rejstříku
 • Registru obyvatel
 • Registru osob
 • Registru osob – výpis z veřejné části
 • Registru práv a povinností
 • Registru obyvatel – přehledu využití údajů
 • Registru osob – přehled využití údajů
 • Registru práv a povinností – přehled využití údajů
 • Registru územní identifikace
 • a můžete učinit podání podle § 72 živnostenského zákona
 • a požádat o provedení tzv. Zprostředkované identifikace

Ceník služeb Kontaktního místa veřejné správy OHK Jihlava naleznete zde.

Provozní doba:

Pondělí až pátek od 7:30 do 15:30

Kontakt:

Kateřina Marousková

Telefon: 567 309 320

E-mail: marouskova@hkjihlava.cz

 

Karnety ATA

Karnet ATA je mezinárodní celní dokument, který umožňuje dočasné vyvezení zboží osvobozené od cla a daní. Tento dokument můžete použít pro obchodní vzorky, zařízení potřebná pro výkon povolání, vědeckovýzkumný materiál nebo pro prezentační nabídku na různých veletrzích a výstavách v 78 zemích světa.

Komu je určen

Karnet ATA je určen všem podnikatelským subjektům v České republice, kteří chtějí snadno, rychle a levně dočasně vyvážet a prezentovat své zboží v zahraničí.

Co přináší

 • šetří finanční prostředky a čas (skutečná úspora se odhaduje nejméně na 1 % hodnoty zboží krytého karnetem ATA, při dočasném vývozu a dovozu zboží krytého karnetem ATA se neskládá v zemi dočasného dovozu celní jistota v devizách)
 • zajišťuje rychlé celní odbavení
 • zajišťuje snadnou manipulaci s vyváženým zbožím

Omezení použití karnetu ATA

 1. časové – doba platnosti karnetu je maximálně 1 rok od data vystavení, celní úřady mohou dobu platnosti přiměřeně zkrátit
 2. územní – karnet lze použít jen ve smluvních zemích, kterých je v současnosti 78
 3. věcné – karnety ATA kryjí dočasný vývoz a dovoz především těchto předmětů
  • zařízení potřebná pro výkon povolání (mimo zařízení určená pro stavební a zemní práce)
  • obchodní vzorky
  • zboží určené k vystavení nebo použití na výstavách a veletrzích
  • vědecko-výzkumný materiál

Karnet ATA nelze použít na předměty vyvážené k opracování, opravám, na spotřební zboží a zboží k prodeji.

Cena

Hodnota zboží v Kč

Cena v Kč

1 – 150 000

5 000

150 001 – 250 000

6 000

250 001 – 500 000

7 000

500 001 – 750 000

9 000

750 001 – 1 000 000

10 000

1 000 001 – 2 500 000

14 000

2 500 001 – 5 000 000

19 000

5 000 001 – 8 000 000

27 000

Zpracování další dokumentace

 

Vystavení následného karnetu ATA

100% ceny původního karnetu

Vystavení duplikátu karnetu ATA

50% ceny původního karnetu

Vyplnění karnetu

500,-

Položka v seznamu karnetu

Tiskopis ATA – list

15,-

5,-

Poplatky jsou uvedeny vč. 21% DPH

 

 

Provozní doba:

Pondělí:

9:00 - 12:00      13:00 - 15:00

Úterý:

8:00 - 12:00      13:00 - 15:00

Středa:

8:00 - 12:00      13:00 - 15:00

Čtvrtek:

8:00 - 12:00      13:00 - 15:00

Pátek:

8:00 - 13:00

 

Kontakt: 

Kateřina Marousková

Telefon: 567 309 320

E-mail: marouskova(at)hkjihlava.cz

 

Související dokumenty:

Šablona pro tisk

Plná moc - vzor

Žádost o vystavení karnetu ATA

Plná moc pro celní řízení

 

 

 

 

Kontroly technického stavu a provozu kotlů

Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musela být provedena nejpozději do 31. prosince 2016 (podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů).

V praxi to tedy znamená, že do konce roku 2016 si musely například domácnosti nechat zkontrolovat technický stav kotle, s nímž vytápějí svůj rodinný dům. Již tento rok při kontrole mohou obecní úředníci chtít doklad, zda je kotel v pořádku. Pokud ho majitel nepředloží, může mu hrozit pokuta 20 000 Kč.

Upozorňujeme, že kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí výhradně odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci provozu a údržbě, přičemž proškolování těchto odborně způsobilých osob provádí pod dohledem Hospodářské komory ČR a odbornou záštitou autorizovaného společenstva Asociace podniků topenářské techniky, která je začleněnou součástí Hospodářské komory ČR.

Fyzickým i právnickým osobám proto doporučujeme pro zajištění technické kontroly technického stavu a provozu kotle využít níže uvedený seznam odborně způsobilých osob. Ten je průběžně doplňován o nově proškolované osoby výrobci kotlů.

Každý provozovatel kotlů se může informovat o příslušném odborníkovi na odkaze: http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php

Případné dotazy posílejte na e-mail: zeleny@komora.cz