AKTUÁLNĚ OD 1. ledna 2023

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat, že Hospodářská komora České republiky (HK ČR) jako záruční a vystavující organizace mezinárodního záručního řetězce karnetů ATA v ČR se připojuje k procesu digitalizace karnetů ATA reprezentovaným mezinárodní obchodní komorou (ICC), který postupně povede až k používání elektronického karnetu ATA v mobilní aplikaci. Prvním krokem digitalizace v souladu s podmínkami ICC bude zasílání online dat o karnetech ATA do systému ICC od 1.1.2023. Tato skutečnost si vyžádá změny při podávání žádosti o karnet ATA i v procesu vytavování karnetů ATA.

Žadatelé o karnet ATA budou v roce 2023 vystavujícím komorám předkládat kromě žádosti o karnet ATA také seznam dočasně vyváženého zboží v elektronické podobě.

HK ČR vyvinula informační systém, který ji umožní zasílat požadovaná data do systému ICC v souladu s bezpečnostními podmínkami o ochraně údajů, který začne od 3. 1. 2023 používat.

Výhodou nového systému pro Vás je, že Vám šetří čas k získání karnetu ATA, protože nově budou komory zajišťovat tisk karnetů ATA a Vy nebudete muset nejdříve osobně navštívit komoru pro získání formulářů a následně do nich tisknout.

V průběhu roku 2023 pro Vás plánujeme spustit Portál služeb, přes který si budete moci o karnet ATA požádat plně elektronicky.

 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na spolupráci.

___________________________________________________________________________________________________________

 

Karnet ATA je mezinárodní celní dokument, který umožňuje dočasné vyvezení zboží osvobozené od cla a daní. Tento dokument můžete použít pro obchodní vzorky, zařízení potřebná pro výkon povolání, vědeckovýzkumný materiál nebo pro prezentační nabídku na různých veletrzích a výstavách v 78 zemích světa.


Velká Británie

Od 1.1.2021 nastaly zásadní změny při obchodování se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (VB), přestože byla mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím uzavřena Dohoda o obchodu a spolupráci.

Velká Británie již není součástí jednotného trhu a celní unie EU a stala se třetí zemí.

 

Nově je možné vystavovat karnety ATA do Spojeného Království Velké Británie a Severního Irska zahrnující také Skotsko a Wales, dále Guernsey, Isle of Man and Jersey.

 

Karnety do této destinace je možné vystavit za účelem dočasného dovozu zboží:

 • Výkon povolání
 • Obchodní vzorky
 • Veletrhy a výstavy
 • Vědeckovýzkumný materiál

 

Bližší informace :

Kateřina Marousková, Tel.: +420 561 114 301, e-mail: marouskova(at)hkjihlava.cz


Komu je ATA karnet určen

Karnet ATA je určen všem podnikatelským subjektům v České republice, kteří chtějí snadno, rychle a levně dočasně vyvážet a prezentovat své zboží v zahraničí.

Co přináší

 • šetří finanční prostředky a čas (skutečná úspora se odhaduje nejméně na 1 % hodnoty zboží krytého karnetem ATA, při dočasném vývozu a dovozu zboží krytého karnetem ATA se neskládá v zemi dočasného dovozu celní jistota v devizách)
 • zajišťuje rychlé celní odbavení
 • zajišťuje snadnou manipulaci s vyváženým zbožím

Omezení použití karnetu ATA

 1. časové – doba platnosti karnetu je maximálně 1 rok od data vystavení, celní úřady mohou dobu platnosti přiměřeně zkrátit
 2. územní – karnet lze použít jen ve smluvních zemích, kterých je v současnosti 78
 3. věcné – karnety ATA kryjí dočasný vývoz a dovoz především těchto předmětů
  • zařízení potřebná pro výkon povolání (mimo zařízení určená pro stavební a zemní práce)
  • obchodní vzorky
  • zboží určené k vystavení nebo použití na výstavách a veletrzích
  • vědecko-výzkumný materiál

Karnet ATA nelze použít na předměty vyvážené k opracování, opravám, na spotřební zboží a zboží k prodeji.

Cena

Hodnota zboží v Kč

Cena v Kč

1 – 150 000

  6 050,--

150 001 – 250 000

  7 260,--

250 001 – 500 000

  9 075,--

500 001 – 750 000

10 890,--

750 001 – 1 000 000

12 705,--

1 000 001 – 2 500 000

16 940,--

2 500 001 – 5 000 000

22 990,--

5 000 001 – 8 000 000

32 670,--

Zpracování další dokumentace

 

Vystavení následného karnetu ATA

100% ceny původního karnetu

Vystavení duplikátu karnetu ATA

  50% ceny původního karnetu

Vyplnění karnetu

500,-

Položka v seznamu karnetu

Tiskopis ATA – list

  15,-

    5,-

Poplatky jsou uvedeny vč. 21% DPH

 


Provozní doba:

Pondělí:

9:00 - 12:00      13:00 - 15:00

Úterý:

8:00 - 12:00      13:00 - 15:00

Středa:

8:00 - 12:00      13:00 - 15:00

Čtvrtek:

8:00 - 12:00      13:00 - 15:00

Pátek:

8:00 - 13:00

 

Kontakt: 

Kateřina Marousková

Telefon: +420 567 309 320

E-mail: marouskova(at)hkjihlava.cz

 

Související dokumenty:

Karnety ATA - šablona importu

Karnety ATA - šablona importu zboží

Plná moc - vzor

Žádost o vystavení karnetu ATA

Plná moc pro celní řízení