HK Jihlava

HK Jihlava
Okresní hospodářská komora Jihlava
podatelna@hkjihlava.cz | +420 567 309 320 | Benešova 1256/13 | 586 01 Jihlava

Digitální centra 2022

Projekt "Digitální centra 2022" /ID 003089.0001/ je realizován Krajskou hospodářskou komorou Kraje Vysočina za finanční podpory Kraje Vysočina.

 

Krajská Hospodářská komora Kraje Vysočina si realizací níže popsaných aktivit klade tyto cíle pro posílení prosperity našeho kraje:

 • Podporování informovanosti o problematice "Průmysl 4.0", e-commerce a obecně digitalizaci v našem regionu
 • Asistence a podpora podnikatelských subjektů při digitalizaci jejich procesů jako klíčového faktoru zvyšování konkurenceschopnosti
 • Sdílení případů dobré praxe nejen v rámci podnikatelského prostředí, ale i směrem k širší veřejnosti
 • Spolupráce s ostatními institucemi na rozvíjení témat z oblasti "Průmyslu 4.0" a e-commerce v Kraji Vysočina
 • Provázanost podnikatelského prostředí se samosprávou Kraje Vysočina

 

Činnost asistenčních center:

 • Komunikace s firmami zabývajícími se problematikou "Průmyslu 4.0", "e-commerc" a sdílením příkladů dobré praxe
 • Zajišťování konzultací k možnosti využití nástrojů digitalizace a "Průmyslu 4.0" k dané problematice pro firmy dle jejich zájmů
 • Využívání "Cyber Physical Faktory" na VŠPJ pro akce a workshopy
 • Spolupráce s institucemi v regionu (např. agentura Czechinvest) na organizaci akcí zaměřených na digitalizaci
 • Další průběžné vzdělávání členů asistenčních center v dané problematice
 • prohlubování zájmů o problematiku digitalizace u studentů středních (především průmyslových) škol a gymnázií v Kraji Vysočina
 • školení a workshopy pro firmy z regionu
 • Propojování požadavků z podnikatelského prostředí se samosprávou Kraje Vysočina

 

Kontakt - asistenční centrum v OHK Jihlava:

Iveta Pospíchalová

obchodní manažerka

e-mail: obchod(at)hkjihlava.cz

Tel.:  +420 561 114 322

 

 

Vzděláváním k profesnímu růstu

Reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010858.

Projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců firem začleněných v Okresní hospodářské komoře Jihlava s cílem zvýšit odbornou úroveň jejich znalostí, dovedností a kompetencí.

Cílová skupina:

 • Zaměstnanci podniků a zaměstnanci OSVČ sdružených v Okresní hospodářské komoře Jihlava

Projekt obsahuje následující aktivity:

 • Obecné IT

 • Měkké a manažerské dovednosti

 • Jazykové vzdělávání

 • Účetní, ekonomické a právní kurzy

Projekt si klade za cíl proškolit nejméně 125 zaměstnanců členských firem a OSVČ, kteří obdrží větší než bagatelní (40 hodin) podporu.

Všichni účastníci obdrží Potvrzení o absolvování = dosažení kvalifikace.

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 11 947 300,- Kč

Projekt je realizován od 1.7.2019 do 31.3.2023 a nyní prodloužen do 30. 6. 2023.

 

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

 

Kontakt:

Iveta Pospíchalová

obchodní manažerka

E-mail: projekty(at)hkjihlava.cz

Tel.: +420 602 175 928

 

INTENT 4.0 - Projekt z programu Erasmus+

Projekt: Projekt: Erasmus+ - KA Project se zabývá podporou vzdělávání v oblasti mechatroniky, elektroniky a dalších technických oborů. Projekt řeší roli učitele ve vzdělávání, podporu zavádění aktivizačních metod ve školách a další interaktivní metody výuky. V rámci projektu vzniknou digitální vzdělávací nástroje. Na tvorbě nástrojů budou pracovat partneři společně. partneři: I.I.S.S."MARCO POLO", technická škola v Bari, Itálie, Okresní hospodářská komora Jihlava, INSIGNARE - ASSOCIACAO DE ENSINO E FORMACAO, odborná škola v Ourem, Portugalsko ACISO - ASSOCIACAO EMPRESARIAL OUREM FATIMA, Portugalsko HETEL, asociace s 24 VET centry, Španělsko EU-Geschäftsstelle, oddělení pro EU projekty propojené s regionálním úřadem v Kolíně nad Rýnem, Německo Vysočina Education.

Cíl projektu: 

 • Využití moderních technologií ve vzdělávání
 • Zapojení odborníků z praxe do přípravy vzdělávacích modulů 
 • Ověření nově vzniklých modulů na partnerských školách  

 

Vzniknou digitální vzdělávací moduly pro výuku v odborných předmětech 

Sumarizujeme digitální nástroje využívané pro vzdělání v různých státech.