HK Jihlava

HK Jihlava
Okresní hospodářská komora Jihlava
podatelna@hkjihlava.cz | +420 567 309 320 | Benešova 1256/13 | 586 01 Jihlava

Vznik a poslání

Vznik

  • Okresní hospodářská komora Jihlava vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb. a pracuje jako samostatný právní subjekt v síti Hospodářské komory České republiky. Je právnickou osobou, zapsanou v obchodním rejstříku.
  • podporuje podnikatelské aktivity, prosazuje a chrání zájmy svých členů.
  • zabezpečuje výkon funkce Krajské hospodářské komory kraje Vysočina na základě usnesení valné hromady okresních hospodářských komor kraje Vysočina.
  • je držitelem certifikátu systému řízení jakosti podle normy ISO 9001.
  • působí jako Regionální poradenské a informační centrum (RPIC), které realizuje program „Poradenství“ pro malé a střední podnikatele a v jeho rámci poskytuje cenově zvýhodněné poradenské služby.


Poslání

Hlavním posláním Okresní hospodářské komory Jihlava je podpora rozvoje podnikatelského prostředí a prosazování zájmů podnikatelů. Má své nezastupitelné místo v oblasti shromažďování a poskytování informací pro podnikatele a v oblasti vytváření neformálních obchodních kontaktů. V současné době nabývá na významu vytváření podmínek pro navazování kooperací i širší obchodní spolupráce s komorami a podnikateli v zemích EU, zejména sousedících.