OHK Jihlava

OHK Jihlava
Okresní hospodářská komora Jihlava
podatelna@hkjihlava.cz | +420 567 309 320 | Benešova 1256/13 | 586 01 Jihlava

Vysoká škola polytechnická Jihlava vytvořila pod záštitou Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol MŠMT nabídku profesně zaměřeného vzdělávání - kurzů.

Absolventi těchto vzdělávacích programů získají certifikát s platností v EU. 

Příjem e-přihlášek zájemců bude ukončen 30. září 2023.  

V přiloženém letáku níže najdete informace k aktuálně organizovanému vzdělávacímu programu Průmysl 4.0.  

Detailnější informace jsou uvedeny na webových stránkách VŠPJ: VŠPJ.CZ  

VŠPJ nabízí také druhý program v rámci celoživotního vzdělávání - program Finanční řízení pro nefinanční profese: VŠPJ.CZ