OHK Jihlava

OHK Jihlava
Okresní hospodářská komora Jihlava
podatelna@hkjihlava.cz | +420 567 309 320 | Benešova 1256/13 | 586 01 Jihlava

Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost

Kraj Vysočina vyhlásil 7. ročník Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost. Uzávěrka přihlášek je stanovena k 31. 1. 2024. Záměrem Kraje Vysočina je ocenit snahy organizací, které do svých provozních činností integrují zájmy sociální, environmentální, etické, lidskoprávní a také zájmy zákazníků.

Přihlášku i dotazníky pro všechny kategorie (pro 7. ročník – hodnocení dosažených výsledků za období 2022-2023) najdete na www.kr-vysocina.cz/odpovednost - 7. ročník Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost. 
Na uvedeném odkazu naleznete i veškeré další podrobnosti k uvedenému záměru i samotné soutěži, včetně fotogalerie ze slavnostního vyhodnocení z předcházejících ročníků této soutěže. 
 
Konzultovat záležitosti týkající se způsobu vyplnění dotazníků je možné na těchto kontaktních spojeních:
- Jana Činčárová, úřednice na úseku výchovy a vzdělávání, Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 151, e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz.
- Ivana Hanáková Kosourová, vedoucí odboru personálního a hospodářské správy, Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 107, e-mail: kosourova.i@kr-vysocina.cz.