HK Jihlava

HK Jihlava
Okresní hospodářská komora Jihlava
podatelna@hkjihlava.cz | +420 567 309 320 | Benešova 1256/13 | 586 01 Jihlava

Seminář s Ing. Jiřím Klímou - DAŇOVÉ A ÚČETNÍ AKTUALITY 2020

16. 1. 2020

DAŇOVÉ A ÚČETNÍ AKTUALITY 2020 

změny zákona o evidenci tržeb, DPH a daní z příjmů
Ing. Jiří KLÍMA, 
daňový poradce, člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně
Na jaře 2020 začínají platit podstatné změny zákona o EET, daně z přidané hodnoty, tak i zákona o daních z příjmů. Některé změny jsou účinné od 1.1.2020, některé od 1.5.2020. Generální finanční ředitelství také zveřejňuje řadu sdělení, pokynů a informací. Cílem tohoto semináře je proto rozbor klíčových novelovaných ustanovení zákona o dani z příjmů a zákona o DPH ve vzájemných souvislostech. 
Např. 
-    novela EET od 1. 5. 2020
-    změny v daňových zákonech od roku 2020
-    dodání zboží do EU, nová pravidla
-    úprava DUZP a přijatých plateb
-    bezúročné a úročené půjčky a jejich dopady
-    poukazy v DPH
-    bezúplatné příjmy v DP
-    ostatní aktuality a odpovědi na dotazy

Termín:               25.2.2020
Místo konání:     Hotel Villa EDEN, 17. listopadu 8, 586 01 Jihlava, www.villa-eden.cz

Cena:        700,- Kč + 21% DPH        pro členy OHK Jihlava
               1.200,- Kč + 21% DPH        pro členy registrované jinou OHK
               1.800,- Kč + 21% DPH        pro nečleny 

Přihlášení: 
-    vyplňte přihlášku ZDE nebo
-    zašlete v elektronické podobě na e-mail: podatelna@hkjihlava.cz s uvedením jména, příjmení, názvu firmy a její IČ, e-mailu a telefonu účastníka nejpozději do 14.2. 2020.
Účastnický poplatek + 21 % DPH uhraďte na účet u ČSOB, a. s., č. ú.: 108360446/0300, variabilní symbol: Vaše IČ
Následně Vám bude zaslána faktura.