HK Jihlava

HK Jihlava
Okresní hospodářská komora Jihlava
podatelna@hkjihlava.cz | +420 567 309 320 | Benešova 1256/13 | 586 01 Jihlava

Zveme Vás na seminář Účetní a daňová specifika výrobních podniků který je pro členy OHK Jihlava  ZDARMA!

 

Seminář pořádáme ve spolupráci s naší členskou firmou EKP, účetní a daňovou společností.

 

Celková časová dotace je 10 hodin a je rozdělena do 3 dnů.:

 

  • Výroba a ocenění zásob (2. 9. 2021  9:00 – 12:00)

o    oceňování materiálu na skladě

o    specifika výrobní kalkulace

o    oceňování nedokončené výroby

o    oceňování výrobků na skladě

o    daňové dopady oceněných zásob

 

  • Roční účetní závěrka a příprava na ni (20. 9. 2021 8:00 – 12:00)

o    přecenění cizoměnových pohledávek a závazků

o    chyby v inventurách a ocenění skladů zásob a materiálu

o    opravy chyb minulých let

o    časové rozlišení, dohad a rezerva – rozdíly

o    změna a chyba v odhadu

o    dotace v účetnictví

o    účetní souvislosti nájemného – slevy, prázdniny a dotace

o    zpětné uplatnění ztráty v daních a účetnictví

o    určení okamžiku zařazení dlouhodobého majetku do užívání

o    odložená daň a tituly pro její vznik

 

  • DPH ve výrobních podnicích (19. 10. 2021 9:00 – 12:00)

o    rizika DPH a daně z příjmů ze závislé činnosti při využívání agenturních pracovníků

o    konsignační sklady dodavatelů a konsignační sklady výrobků u zákazníků

o    likvidace zásob

o    nejčastější chyby v DPH v dodavatelském a odběratelském řetězci

o    daňový audit dodavatelů a riziko ručení za DPH

o    pravidla fakturace při opakujících se dodávkách

o    daňové přiznání k DPH a jeho základní kontroly

 

Lektoři: Ing. Lukáš Eisenwort a Ing. Jan Tecl

 

Seminář se bude konat hybridní formou. Můžete se tedy přihlásit jak online, tak se účastnit fyzicky na adrese Telečská 1724, 586 01 Jihlava.

 

Semináře se může zúčastnit pouze zaměstnanec (účastník musí mít uzavřenou zaměstnaneckou smlouvu) a další podmínkou je zúčastnit se všech tří dnů, kdy bude kurz probíhat.

Přihlášky, prosím, zasílejte na email: projekty@hkjihlava.cz nejpozději do 18. 8. 2021 (kapacita je omezená!). Uveďte jméno, příjmení, Vaši firmu, a informaci, zda se zúčastníte online nebo fyzicky.