HK Jihlava

HK Jihlava
Okresní hospodářská komora Jihlava
podatelna@hkjihlava.cz | +420 567 309 320 | Benešova 1256/13 | 586 01 Jihlava

Statistický systém INTRASTAT – online webinář

Pozvánka na online seminář

"INTRASTAT",

který je pouze pro členy OHK Jihlava, a je ZDARMA!

 

Kurz se koná: dne 19. 01. 2022, v čase od 8:00 do 16:30 h..

 

Náplň kurzu:

 •        Výkaz INTRASTAT
 •        Právní základ (Zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, Nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti     statistiky, ve znění všech platných novel, Sdělení ČSÚ č. 247/2016 Sb., o stanovení Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků)
 •        Vznik a zánik zpravodajské jednotky – prahy pro vykazování, způsob jejich určení
 •        Zpravodajská jednotka/“ZJ“/ a její povinnosti
 •        Pravidla pro vykazování, podklady k výkazům Intrastat
 •        Uvádění KN/Kombinované nomenklatury
 •        Kombinovaná nomenklatura pro rok 2021
 •        Kódy transakcí
 •        Kódy skupin dodacích podmínek Incoterms
 •        Uvádění dalších údajů do výkazů
 •        Neobvyklé obchodní transakce a jejich vykazování
 •        Provádění oprav údajů ve výkazech
 •        Způsoby podání výkazu
 •        Kontroly údajů ve výkazech INTRASTAT prováděné celními orgány
 •        Diskuse

 

Lektor:  Michaela Pírková

 

Semináře se může zúčastnit pouze zaměstnanec (účastník musí mít uzavřenou zaměstnaneckou smlouvu) a další podmínkou je být připojený po celou dobu kurzu!

 

Přihlášky zasílejte na email: projekty@hkjihlava.cz nejpozději do 10. 1. 2022 (kapacita je omezená).

Uveďte jméno, příjmení a firmu, za kterou se přihlašujete.