HK Jihlava

HK Jihlava
Okresní hospodářská komora Jihlava
podatelna@hkjihlava.cz | +420 567 309 320 | Benešova 1256/13 | 586 01 Jihlava

Otázky a odpovědi k úspornému tarifu - web MPO ČR

7. 9. 2022

Stát pomůže s vysokými cenami energií všem domácnostem. Tedy těm, co používají elektřinu, plyn i domácnostem, které topí přes domácí kotelny i přes centrální vytápění.

 

Co to je úsporný tarif?

Jde o univerzální řešení, které vládě umožní poskytnout domácnostem příspěvek na pomoc s energiemi. Vláda bude moci prostřednictvím tohoto mechanismu zaslat peníze opakovaně a v takové podobě, v jaké uzná za vhodné. Tedy do budoucna i více adresně, primárně například sociálně zranitelným zákazníkům.

Tento mechanismus zajistí pomoc milionům domácností. Pracovníci Ministerstva průmyslu a obchodu na jeho přípravě spolupracovali s více než 50 odborníky zastupujícími subjekty z celého energetického trhu, kteří se do tvorby tohoto řešení zapojili. Jde o zaměstnance obchodníků, distributorů i dalších různých organizací.

K tomu, aby vše fungovalo, bude nutná spolupráce více než 400 obchodníků s energiemi, a do zajištění pomoci pro domácnostem se zapojí také přes 200 distributorů energií a více než 600 držitelů licencí na výrobu nebo rozvod tepelné energie. Na všechno dohlédne Energetický regulační úřad a hlavním mozkem celé operace bude OTE, tedy operátor trhu s energiemi, který zajistí výplatu peněz.


Kdo pomoc od státu dostane?

Na pomoc dosáhne každá domácnost, která má uzavřenou smlouvu s dodavatelem elektřiny. Nezáleží na tom, jestli primárně využívá plyn, elektřinu nebo zda má vytápění zajištěno přes domovní kotelny či centrální teplárny.


Kdy a kolik peněz domácnosti od státu obdrží?

První příspěvek z úsporného tarifu se u domácností začne zohledňovat letos v říjnu. Příspěvky, které vláda poskytne prostřednictvím jednotlivých elektrických tarifů, jsou následující:

Distribuční sazba                                        Výše příspěvku  

Sazba D01d                                                  3 500 Kč

Sazba D02d                                                  3 500 Kč

Sazba D25d                                                  3 500 Kč

Sazba D26d                                                  2 000 Kč

Sazba D35d                                                  2 000 Kč

Sazba D45d                                                  2 000 Kč

Sazba D56d                                                  2 000 Kč

Sazba D57d                                                  2 000 Kč

Podobně v říjnu vláda spustí také další pomoc v podobě odpuštění poplatků za podporované zdroje energie (POZE). Ta poběží od letošního října do konce příštího roku a pomůže jak domácnostem, tak firmám. Domácnosti díky odpuštění poplatků za POZE ušetří 599 korun za každou megawatthodinu spotřebované elektřiny.

Další příspěvek z úsporného tarifu bude u domácností zohledněn příští rok v únoru. Do konce příštího roku bude také pokračovat vládní pomoc v podobě odpouštění poplatků za podporované zdroje.

 

Příspěvek na úhradu nákladů za energie domácnostem v roce 2023 (bez poplatků za POZE)

Distribuční sazba                                       Výše příspěvku  

Sazba D01d                                                  400 Kč

Sazba D02d                                                  800 Kč

Sazba D25d                                                  1 500 Kč

Sazba D26d                                                  2 000 Kč

Sazba D35d                                                  2 000 Kč

Sazba D45d                                                  2 000 Kč

Sazba D56d                                                  2 000 Kč

Sazba D57d                                                  2 000 Kč

 

Pásma spotřeby plynu (v MWh)            Výše příspěvku  

0 – 1,89                                                       200 Kč

1,89 – 7,56                                                  1 700 Kč

7,56 - 15                                                      3 700 Kč

15 – 25                                                         6 200 Kč

25 – 45                                                         7 800 Kč


Domácnost elektřinu používá jen minimálně a topí plynem. Není pro ni nevýhodné, když peníze letos dostane prostřednictvím elektrického tarifu?

Není to nevýhodné. Bez ohledu na to, zda topí domácnost plynem, nebo jestli má vytápění zajištěno z centrální teplárny či z domovní kotelny, obdrží, pokud má smlouvu s dodavatelem elektřiny, příspěvek 2 nebo 3,5 tisíce korun.


Domácnost využívá více plyn. Má se obávat, že jí stát pomůže méně?

Pomoc prostřednictvím úsporného tarifu je nastavena tak, aby se vhodně doplňovala s pomocí v podobě odpuštění poplatku za podporované zdroje energie. Ty totiž zvýhodňují domácnosti s vyšší spotřebou elektřiny. Proto jsou příspěvky za úsporného tarifu určené na plyn i teplo vyšší než na elektřinu.


Proč je pomoc plošná?

Vychází to z požadavku na rychlost provedení a jednoduchou administraci. Řešení přes tarif vyžaduje spolupráci celého trhu s elektřinou v čele s OTE. Všichni obchodníci podle toho musí přenastavit systémy fakturací, i své IT systémy.

Řešení přes úsporný tarif do budoucna umožňuje ale i více adresný postup, zaměřený primárně na sociálně zranitelné zákazníky.


Co živnostníci, dostanou pomoc pro svou domácnost taky?

Pomoc bude poskytnuta těm, kteří mají uzavřeny klasické tarify pro domácnosti, tedy takzvané „déčkové“ tarify – D01d, D02d a podobně. Nerozlišuje se, jestli má smlouvu s dodavatelem uzavřenu živnostník nebo ne. Dále se rozlišuje, k čemu odběratel daný prostor využívá. Pokud je prostor u distributora veden jako provozovna, tak se na něj pomoc nevztahuje, protože pomoc firmám by musela projít notifikací u Evropské komise.


Obdrží pomoc také lidé, kteří bydlí na chatě?

Sleva se bude odvíjet od druhu tarifu, na základě kterého domácnost elektřinu odebírá. Sleva nebude poskytnuta na víkendový tarif D61d. 

Více otázek a odpovědí ZDE.

Zdroj: web MPO ČR