OHK Jihlava

OHK Jihlava
Okresní hospodářská komora Jihlava
podatelna@hkjihlava.cz | +420 567 309 320 | Benešova 1256/13 | 586 01 Jihlava

Cena Rady města Jihlavy pro Rostislava Dvořáka

23. 5. 2023

Předseda senátu Miloš Vystrčil, hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Šrek a zástupci města předali ve čtvrtek 18. května Cenu Rady města Jihlavy Rostislavu Dvořákovi za osobní přínos k rozvoji podnikatelského prostředí ve městě.

Cenu uděluje Rada města Jihlavy fyzickým a právnickým osobám za významný přínos pro město Jihlava spočívající zejména v činnosti vedoucí k rozvoji města Jihlavy nebo jeho propagaci, za ekonomický přínos, za aktivity v mezinárodním měřítku, za významné ovlivnění veřejného dění, za výrazný počin v daném roce, a dále u příležitosti životního jubilea, čestným návštěvám města apod. 

Panu Rostislavu Dvořákovi GRATULUJEME!!!

Fotgalerie zdroj: Statutární město Jihlava