OHK Jihlava

OHK Jihlava
Okresní hospodářská komora Jihlava
podatelna@hkjihlava.cz | +420 567 309 320 | Benešova 1256/13 | 586 01 Jihlava

Bezúročné úvěry na zelené investice

29. 6. 2023

Národní rozvojová banka (NRB) a Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) připravily pro malé a střední podniky úvěrový program na podporu jejich dalšího rozvoje, který zároveň přispěje k plnění klimatických cílů a zelené transformaci.

Program „Podřízené úvěry – NPO“ nabídne firmám bezúročné financování kombinované s komerčním úvěrem, z něhož budou moci financovat pořízení dlouhodobého majetku. Příjem žádostí bude spuštěn 15. září 2023.

Podnikatelé mohou k financování dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku spadajícího do podporovaných aktivit u NRB čerpat bezúročné úvěry od 1 do 100 milionů korun.

„Maximální výše poskytovaného úvěru se odvíjí od výše tzv. klimatického koeficientu. Ten stanovuje, do jaké míry je projekt šetrný k životnímu prostředí. Pokud je na nižší 40% úrovni, což je minimum pro poskytnutí tohoto úvěru, jeho maximální výše může být ‚pouze‘ 40 milionů korun. V případě, že se tento koeficient pohybuje na úrovni 100 %, tak maximální výše námi poskytnutého bezúročného úvěru je až 100 milionů korun.

Program je určen pro živnostníky, malé a střední podniky působící v oblastech:

  • výroba a distribuce energie z obnovitelných zdrojů
  • informační a komunikační činnosti
  • zpracovatelský průmysl
  • stavebnictví
  • zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi
  • výkum a vývoj a další

Více informací naleznete ZDE: Podřízený úvěr NPO - NRB