OHK Jihlava

OHK Jihlava
Okresní hospodářská komora Jihlava
podatelna@hkjihlava.cz | +420 567 309 320 | Benešova 1256/13 | 586 01 Jihlava

Digitální podnik – Technologie 4.0 – výzva I

26. 10. 2023

Dne 25.10. byla vyhlášena nová výzva na podporu MSP prostřednictvím pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení, SW řešení, IT infrastruktury a služeb.

Na co lze získat podporu (podporované aktivity): Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury za účelem digitální transformace společnosti. Digitalizace a automatizace výroby, zefektivnění poskytování služeb nebo vytvoření podmínek pro jejich zavedení.
Kdo může žádat (příjemci podpory): malé a střední podniky.

Výše celkových způsobilých výdajů na projekt: minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt musí být 5 mil. Kč a maximálně 50 mil. Kč.
Míra podpory pro Kraj Vysočina:  malý podnik: 40%, střední podnik: 30%

Více informací k výzvě najdete ZDE