OHK Jihlava

OHK Jihlava
Okresní hospodářská komora Jihlava
podatelna@hkjihlava.cz | +420 567 309 320 | Benešova 1256/13 | 586 01 Jihlava

OPTAK Digitální podnik

22. 5. 2024

OPTAK-Digitální podnik, výzva 1 - Posilování výkonnosti podniků a jejich digit. transformace

Zvyšování digitální úrovně podniků prostřednictvím zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií. Podpora automatizace, digitalizace a efektivnějšího propojení a řízení firemních procesů.

Co lze dotovat
  • kybernetická bezpečnost ve smyslu systémové integrace pořizovaných či rozšiřovaných IT řešení, systémů a zabezpečení, služby poradců a expertů v oboru počítačové bezpečnosti
  • jednorázová školení zakončena certifikací a pomůcky nezbytné pro získání mezinárodních certifikátů v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov
  • vnitropodniková konektivita (včetně senzorových sítí) ve smyslu zajištění konektivity uvnitř podniku (aktivní prvky sítě, nezbytná měřicí technika a instal. materiál) a zajištění bezpečného mobilního provozně spolehlivého distančního přístupu zaměstnanců, jehož součástí jsou chytré senzory umožňující monitoring provozních parametrů
  • nákup nevýrobních technologií (pokročilý software jako například MES, MIS, CRM, ERP atd.), které vytvoří funkční propojený celek umožňující efektivnější řízení a chod firmy
  • logistické a skladové technologie a ostatní nevýrobní technologie ve smyslu pořízení robotických autonomních strojů pro přepravu zboží nebo robotické uklízení v areálu firmy, dále například SW typu WMS a podobné
  • BIM a CDE systémy pro vytváření digitálních modelů ve stavebnictví a příbuzných oborů
  • vytvoření digitálního dvojčete či obdobné studie, která by verifikovala uskutečnění procesu digitální transformace
  • webové stánky s rozšířenou funkcionalitou, přímo propojené s ERP žadatele, e-shopy se zákaznickým konfigurátorem
  • prvky nových obchodních modelů, např. B2B, B2C (tyto modely musí být založeny mimo jiné na analýze dat a predikcích)
  • vybavení hybridní prodejny 24/7 ve smyslu pořízení technologií umožňujících bezobslužný provoz maloobchodní prodejny včetně systémů zabezpečení provozu
Co potřebujete k žádosti

Více informací najdete ZDE