HK Jihlava

HK Jihlava
Okresní hospodářská komora Jihlava
podatelna@hkjihlava.cz | +420 567 309 320 | Benešova 1256/13 | 586 01 Jihlava

Návrh novely insolvenčního zákona provází nestandardní legislativní proces

10. 11. 2020

Nové podmínky oddlužení, které lidem mají umožnit nezaplatit ani část dluhu, provází nestandardní legislativní proces. Poslanecké kluby v parlamentu na to ve společném dopise upozorňují Hospodářská komora, Svaz průmyslu a dopravy a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů. Poslance vyzvaly, aby nepřipustili projednání novely ve zrychleném režimu legislativní nouze. V opačném případě by totiž legitimizovali, aby vláda předkládala Parlamentu ČR nedostatečně analyzované návrhy zákonů.

„Přestože nejde o návrh reagující neprodleně na aktuální situaci, neprošel řádným mezirezortním připomínkovým řízením. Do systému eKlep byl text návrhu vložen v den, kdy o něm vláda rozhodovala, na základě výjimky v Plánu legislativních prací na rok 2020 k němu nebyla zpracována závěrečná zpráva o hodnocení dopadů (RIA), stanovisko Legislativní rady vlády k návrhu bylo nahrazeno stanoviskem předsedkyně LRV a Poslanecké sněmovně se navrhuje projednání ve stavu legislativní nouze,“ poukazují na zvláštní průběh návrhu novely v legislativním procesu podnikatelské organizace ve společném dopise, který podepsali prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý, prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák a prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jan Wiesner.

Novela je přitom primárně transpoziční ke směrnici Evropského parlamentu a Rady EU o restrukturalizaci a insolvenci, přičemž lhůta pro transpozici uplyne 17. července 2021, tedy za více než 8 měsíců.  „Za současné situace vzniklé v důsledku epidemie nemoci covid-19 jsou zcela jistě aspekty práva, které vyžadují mimořádně rychlou legislativní reakci. Transpoziční novela insolvenčního zákona k nim však nepatří, jak dokazuje už jen navrhované datum účinnosti,“ dodali podnikatelé.

Argumenty podnikatelských organizací přitom potvrdila i předsedkyně Legislativní rady vlády ve svém stanovisku – přestože je současně ministryní resortu, který návrh předkládá – uvádí, že jde o trvalou úpravu, která není vyvolána potřebou řešit současnou krizovou situaci ani důsledky ekonomických dopadů souvisejících vládních opatření, že by s ohledem na význam a dosah změn bylo vhodnější projednání alespoň v dotčených pracovních komisích LRV a že stanovisko muselo být „zpracováno v nestandardně krátké době, která nemohla zaručit komplexní posouzení s ohledem na význam a charakter věcí v něm upravovaných“.