HK Jihlava

HK Jihlava
Okresní hospodářská komora Jihlava
podatelna@hkjihlava.cz | +420 567 309 320 | Benešova 1256/13 | 586 01 Jihlava

Program COVID – Gastro – Uzavřené provozovny - změna!

19. 1. 2021

Program COVID - Gastro - Uzavřené provozovny má za cíl zmírnit negativní dopady omezení spojených s opatřeními v boji proti pandemii nemoci COVID‑19 na podnikatelské subjekty v České republice a poskytnout finanční podporu podnikatelům, kterým bylo na základě přijatých krizových opatření přímo omezeno provozování podnikatelské činnosti, čímž došlo k poklesu tržeb a tím i likvidity. Podpora ve výši 400 Kč za každého zaměstnance a den, po který byla činnost na základě vládních opatření omezena, se v rámci aktuálně připravované 1. výzvy z programu bude poskytovat za období od 14. října 2020 do 10. ledna 2021. 

Žádostí bude možné podávat od 18. ledna 2021 od 9:00 hod. do 1. března 2021 do 16:00 h..!

Pro koho je program určen?

4. ledna schválila vláda Program COVID – Gastro – Uzavřené provozovny, s cílem poskytnout finanční podporu VŠEM podnikatelům (ne jen gastro - provozovnám!), kterým bylo na základě přijatých krizových opatření přímo omezeno provozování podnikatelské činnosti (zejména pro restaurační provozy, maloobchodní prodejny a služby), čímž došlo k poklesu tržeb.

Podpora je určena pro podnikatele (fyzické nebo právnické osoby), kteří vykonávají podnikatelskou činnost na základě živnostenského zákona a mají zaměstnance nebo mají spolupracující OSVČ.

Na co lze kompenzace použít?

Podpora je poskytována na náklady na provoz a udržení podnikatelské činnosti, jako jsou osobní náklady, náklady na materiál, služby (vč. např. leasingu), odpisy, daně a poplatky, splátky úvěru, režijní náklady apod.

Výše podpory

Podpora bude ve výši max. 400 Kč za každého zaměstnance a den, po který byla činnost na základě vládních opatření omezena. Počet uznaných dnů pro stanovení výše podpory je následující:

• Maloobchod (CZ-NACE 45 a 47), např. prodejna oděvů či elektroniky, stánek na trhu – 58 dní
• Stravování (CZ-NACE 56), např. bistro či cateringové služby – 74 dní
• Vybrané činnosti vč. sportovních, zábavních a rekreačních (CZ-NACE 64 až 93), např. pořadatel konferencí, fotograf – 70 dní
• Osobní služby (CZ-NACE 96), např. kadeřnictví nebo kosmetický salón – 61 dní

MPO na webových stránkách, konkrétně potom ve výzvě, vymezilo přehled sektorů, včetně počtu dní, za které náleží podpora.

Např.: Přehled sektorů a počtu uznaných dnů pro stanovení výše podpory
Popis Počet dní
Sportovní, zábavní, rekreační a obdobné činnosti  79
Pořádání kongresů, veletrhů,pořádání poutí a podobných tradičních akcí atd., viz usnesení vlády č. 996 ze dne 8. 10. 2020 76
Stravování (kromě výjimek uvedených v příslušných usneseních vlády) a dále prohlídky hradů, zámků, muzeí, galerií, planetárií apod. (viz usnesení vlády č. 1021 ze dne 12. 10. 2020, bod I. 4.) 74
Maloobchodní prodej (kromě výjimek uvedených v příslušných usneseních vlády) a prodej a poskytování služeb v provozovnách (kromě výjimek uvedených v příslušných usneseních vlády) 60
Prodej na tržnicích a v mobilních provozovnách, pochůzkový a podomní prodej viz usnesení vlády č. 1103 ze dne 26. 10. 2020 48
Vzdělávací akce a prezenční zkoušky (např. autoškoly), které dostaly výjimku ve smyslu usnesení vlády č. 1376 ze dne 27.12.2020 bod 3. c) 42
Prodejny zbraní a střeliva 32
Provozovny poskytující službu úpravy a stříhání psů a koček 27
Provozovny zabývající se zpracováním kamene a provozovny (včetně mobilních) s prodejem pietního zboží 9

Zdroj: MPO

Modelové příklady

Majitel restaurace se 4 zaměstnanci na plný úvazek a 2 zaměstnanci na poloviční úvazek si může zažádat o 148 000 Kč (tj. 400 Kč krát 5 přepočtených zaměstnanců krát uznaných 74 dní).

Kadeřnice, která zaměstnává kolegyni, si může zažádat o 24 400 Kč (tj. 400 Kč krát 1 zaměstnanec krát uznaných 61 dní).

Žádosti

Program bude administrovat MPO, žádosti se budou podávat přes Agendový informační systém (AIS) MPO. Podpora v rámci první výzvy vyhlášené 15. ledna 2021 se bude vztahovat na období od 14. října 2020 do 10. ledna 2021. Žádosti o kompenzace budou podnikatelé moci podávat na stránkách MPO od 15. ledna. Podrobně ZDE