OHK Jihlava

OHK Jihlava
Okresní hospodářská komora Jihlava
podatelna@hkjihlava.cz | +420 567 309 320 | Benešova 1256/13 | 586 01 Jihlava

Nová registrace pro připomínkování legislativy

21. 11. 2019
V souvislosti se zlepšením komunikace při zpracování agendy připomínkování nově vznikající legislativy a s přijetím nové směrnice upravující procesy zpracování připomínek se Hospodářská komora obrací na podnikatele s prosbou o nové zaregistrování pro zasílání materiálů v rámci připomínkového řízení.
Mnozí z podnikatelů jsou současně členy odborných sekcí Hospodářské komory a mohou být obtěžováni opakovanými zprávami o novém materiálu. Někteří nich naopak nejsou v žádné takové sekci a rádi by se do činnosti konkrétní sekce zapojili. K tomu slouží přiložená přihláška (níže). Některé firmy by pak rády materiály dostávaly i bez začlenění do odborné sekce, pro ty slouží formulář k nové registraci.
 
Připomínkování tabulka sekcí