HK Jihlava

HK Jihlava
Okresní hospodářská komora Jihlava
podatelna@hkjihlava.cz | +420 567 309 320 | Benešova 1256/13 | 586 01 Jihlava

Kompenzační bonus schválili poslanci, podmínky u 50% poklesu tržeb se změnily

22. 2. 2021

Vládní návrh kompenzačního bonusu nakonec doznal ve Sněmovně několika změn. Vesměs se týkaly porovnávání příjmů a nutnosti jejich poklesu o 50 %.

Například OSVČ a společníci malých eseróček si budou moct zvolit pro porovnání alternativní srovnávací období. Na výběr dostanou i dohodáři.

Hlavní změna spočívá ve srovnávání tržeb

Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona o kompenzačním bonusu, který do velké míry pozměňuje stávající konstrukt tohoto podpůrného programu. Hlavní novinkou je, že nárok na bonus budou mít podnikatelé v případě, pokud výše příjmů odpovídajících tržbám z prodeje výrobků, zboží a služeb plynoucích z této činnosti nepřekročila ve srovnávaném období 50 % průměrné měsíční výše těchto příjmů plynoucích z téže činnosti ve srovnávacím období. Doposud platí, že nárok na bonus měli jen ti, kteří byli omezení vládními opatřeními a jejich dodavatelé.

Namísto současné vazby na bezprostřední omezení nebo zákaz činnosti ze strany státních opatření bude nový kompenzační bonus poskytován obecně ke kompenzaci dopadů na činnost subjektu kompenzačního bonusu, které nastaly v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření v souvislosti s epidemií koronaviru. Uvedený dopad současně bude muset být kvalifikován jako významný, přičemž posouzení této skutečnosti bude probíhat prostřednictvím testu poklesu příjmů odpovídajících tržbám z prodeje výrobků, zboží a služeb plynoucích z dané podnikatelské činnosti, píše se v důvodové zprávě.

Srovnávací období si půjde zvolit

Původně vládní návrh počítal s tím, že srovnávaným obdobím je kalendářní měsíc bezprostředně předcházející bonusovému období a že srovnávacím obdobím je období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v období od 1. listopadu 2018 do 31. prosince 2019, jejichž názvy se shodují s názvy 3 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících bonusovému období.

Ve sněmovně ale nakonec došlo ke změně. Srovnávané období zůstalo stejné, ale srovnávacím obdobím nakonec bude období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v období od 1. listopadu 2018 do 31. prosince 2020, jejichž názvy se shodují s názvy 3 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících bonusovému období a pokud lze takto určit více období, je srovnávacím obdobím to, které si podnikatel zvolí.

Příklad

Kdo bude chtít žádat o bonus za únor 2021 (tedy bonusové období únor 2021), musí srovnat příjem ve srovnávaném období (tedy leden 2021) a průměr příjmů ve srovnávacím období – zde si tedy podnikatel budou moct vybrat, zda půjde o listopad a prosinec 2018 a leden 2019, nebo listopad a prosinec 2019 a leden 2020.

Například v lednu 2021 měla OSVČ tržby 50 tisíc Kč. V listopadu a prosinci 2019 měla shodně 200 tisíc Kč a v lednu 2020 jen 20 tisíc Kč. V listopadu a prosinci 2018 a lednu 2019 měla vždy 70 tisíc Kč. Zatímco podle původní verze by OSVČ (tedy za listopad 2018 – leden 2019) nárok neměla (50 tisíc je více než 50 % z 70 tisíc), podle nové zvolí za srovnávací období listopad 2019 až leden 2020 a nárok mít bude, jelikož průměr za dané tři měsíce je 140 tisíc Kč (50 tisíc je méně než 50 % z 140 tisíc). 

Možnost volby dostanou i podnikatelé, kteří zahájili činnost později

Změny doznalo i srovnávání tržeb pro podnikatele (jak OSVČ, tak společníci eseróček), kteří zahájili činnost později než v první den srovnávacího období. Vládní návrh počítal s tím, že srovnávacím obdobím pro ně bude kterékoliv období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v rámci období prvních 6 kalendářních měsíců, po jejichž celou dobu byl tímto podnikatelem. Prošel ovšem pozměňovací návrh, že si podnikatelé budou nakonec moci vybrat z prvních 8 kalendářních měsíců.

Zdroj: Podnikatel.cz