HK Jihlava

HK Jihlava
Okresní hospodářská komora Jihlava
podatelna@hkjihlava.cz | +420 567 309 320 | Benešova 1256/13 | 586 01 Jihlava

Nový program na podporu inovací The Country for the Future

22. 2. 2021

 

Publikováno: 28.5.2019  [Aktualizováno 28. 1. 2021]

MPO připravilo nový program na podporu zavádění inovací, vznik a rozvoj inovativních firem a digitální služby

Jedním z prvních finančních opatření nové Inovační strategie České republiky 2019 – 2030 je program na podporu inovací The Country For The Future, který se zaměří na oblasti národního start-up a spin-off prostředí, digitalizaci a chytré investice a bude mimo jiné podporovat usnadnění robotizace, automatizace a prosazování inovací ve firmách s důrazem na malé a střední podniky v souladu s definovanými standardy Průmyslu 4.0 a klíčovými trendy perspektivních odvětví.

Program cílí na tři základní okruhy aktivit:

  • vznik inovativních firem (high-tech start-upů), jejich následný rozvoj a internacionalizace,
  • budování inovační infrastruktury s důrazem na digitální služby a umělou inteligenci,
  • zavádění inovací do praxe (zejména využíváním existujících výsledků VaV).

Program schválila vláda svým usnesením ze dne 20. května 2019 č. 350. Nyní MPO připravuje podmínky výzev pro jednotlivé podprogramy, které budou vyhlašovány postupně. Zejména podprogram zaměřený na zavádění inovací do praxe by měl být vyhlášen ještě v letošním roce. Předpokládané celkové výdaje na Program činí 9 100 mil. Kč, z toho 6 100 mil. Kč z výdajů státního rozpočtu. Program je navržen na období 2020-2027. Plný text programu je uveden v příloze.

Změna programu

  • Vláda dne 1.4.2020 schválila změnu Programu, viz aktualizovaný text Programu v přílohách pod tímto textem.
  • S platností od 20.1.2021 bylo upraveno znění Programu poskytovatelem na základě změn právních předpisů, k nimž došlo v průběhu roku 2020. Nedošlo ke změnám parametrů programu, které podléhají schválení vládou.

 

PŘÍLOHY KE STAŽENÍ:

Zdroj: web MPO ČR