HK Jihlava

HK Jihlava
Okresní hospodářská komora Jihlava
podatelna@hkjihlava.cz | +420 567 309 320 | Benešova 1256/13 | 586 01 Jihlava

Požadavky na zmírnění dopadu nouzového stavu

16. 3. 2020

Zastupitelský klub ODS Jihlava navrhuje za účelem zmírnění dopadů nouzového stavu pro jihlavské občany a podnikatele přijmout následující kroky:

1. Umožnit podnikatelům a některým dalším provozovatelům služeb odklad plateb nájemného z městských prostor ve vlastnictví města, a to až do skončení mimořádného nouzového stavu, nebude-li dohodnut jiný termín a snížení nájemného v rozsahu dle možností města.

 

2. Umožnit zástupcům z řad podnikatelů a velkých lokálních zaměstnavatelů, profesních cechů a Okresní Hospodářské Komory účast na jednání krizového štábu.

 

3. Spustit krizovou linku pro občany provozovanou Magistrátem