HK Jihlava

HK Jihlava
Okresní hospodářská komora Jihlava
podatelna@hkjihlava.cz | +420 567 309 320 | Benešova 1256/13 | 586 01 Jihlava

Program na ochranu zaměstnanosti

26. 3. 2020

Antivirus, program Ministerstva práce a sociálních věcí, ochraňuje firmy, na které měly nepřímý dopad vládní omezení spojené s COVID - 19. Prostřednictvím Úřadu práce ČR bude stát kompenzovat podnikům vyplacené prostředky. Toto opatření by tak mělo pomoci zaměstnavatelům lépe zvládat současnou situaci a firmy by tak nemusely propuštět zaměstnance.

Schválení bodů programu Antivirus považuji za klíčové. Okamžitá pomoc firmám a ochrana pracovních míst je nezbytná pro to, aby se naše ekonomika z epidemie rychle zotavila. Lidé potřebují jistotu, že nepřijdou o práci a firmy prostředky, aby mohly pracovní místa udržet. A přesně tohle umožňuje program MPSV Antivirus,"  říká ministrině práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Program Antivirus zahrnuje několik bodů. V každém bodu jsou určité výhody, které pomohou v aktualní situaci.

A - Nařízení karantény zaměstnanců - Zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného redukovaného výdělku. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek v plné výši vyplacené náhrady mzdy.

B - Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu povinnosti uzavřít provoz na základě krizového opatření - Zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku. Příspěvek pro zaměstnavatel z vyplacené náhrady mzdy je 80 %

C - Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu nařízení karantény či péči o dítě u významné části zaměstnanců. (Významnou části je míněno zejména 30 % zaměstnanců firem, provozoven či jiné organizační části dle provozní situace zaměstnavatele.) - Zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku. Příspěvek pro zaměstnavatel z vyplacené náhrady mzdy je 80 %.

D - Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti zaměstnavatele - Zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku. Příspěvek pro zaměstnavatel z vyplacené náhrady mzdy je 50 %.

E - Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech zaměstnavatele - Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci nejméně ve výši 60 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 50 % vyplacené náhrady mzdy.

+ Pro OSVČ - Odpuštění minimálních záloh na sociální pojištění od března na 6 měsíců. Možnost využít Mimořádnou okamžitou pomoc.

 

PDF poster Antivirus (https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/24_03_Antivirus_program_23_3_oprava.pdf/44955536-bcb1-bbf6-e340-d3c8096a6499)

 

(zdroj:https://www.mpsv.cz/web/cz/-/podpora-firem-v-programu-antivirus-pokracuje-vlada-schvalila-dalsi-navrhy-ministryne-malacove)