HK Jihlava

HK Jihlava
Okresní hospodářská komora Jihlava
podatelna@hkjihlava.cz | +420 567 309 320 | Benešova 1256/13 | 586 01 Jihlava

Dva podpůrné programy pro firmy budou platit na delší období pandemie

7. 5. 2021

Vláda prodloužila období, za které je možné dostat dotace ze vzájemně alternativních plošných programů COVID 2021 a COVID – Nepokryté náklady. Rozhodné období, tedy doba, za kterou mohou podnikatelé dostat dotaci z plošného programu COVID 2021, se prodloužilo. Nově je od 11. ledna do 9. května 2021, celkem tedy 119 dnů. Za každý z nich mohou firmy postižené koronavirovou pandemií dostat podporu 500 korun za zaměstnance a den.

K podaným žádostem Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) podporu za nové období připočítá automaticky. Žádosti lze podávat do 2. června 2021. Pokračovat, a to do konce letošního května, bude také program COVID – Nepokryté náklady, který je alternativou ke COVID 2021.

„Jde o vstřícný krok směrem k žadatelům o dotaci z programu COVID 2021, kterým tak snižujeme administrativní náklady. Podpora se zvyšuje v rámci jedné aktuálně vypsané výzvy,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Při splnění podmínek tak například podnikatelé, kteří mají 1 až 3 zaměstnance, budou moct dostat dotaci až 178 500 korun. Pokračovat bude také program COVID – Nepokryté náklady, který je alternativou COVID 2021. Na vládě jsme dnes schválili, že se tato dotace bude nově týkat také dubna a května. Podrobnosti zveřejníme na webu MPO.“

Podpora až do konce restrikcí

Doba, za kterou mohou podnikatelé žádat o dotaci z programu COVID 2021, se prodlužuje proto, aby se navázalo na dřívější dotace a jednou výzvou se pokrylo co největší období pandemie koronaviru. Roli hraje také fakt, že od začátku dubna je u Evropské komise žádost o notifikaci tohoto programu, přičemž platí, že výplata dotace může začít poté, co ji EK notifikuje. Jednání v kontextu s evropskou notifikací se konají každý den tak, aby ji Česká republika obdržela v nejbližších dnech, žádosti do programu MPO přijímá od letošního 12. dubna.

„Vzhledem k uvedeným změnám MPO nyní ke všem dosud podaným žádostem automaticky připočítá podporu za duben a část května, pošle je žadatelům tak, aby si je mohli zkontrolovat a podání potvrdit. Jedním klikem tak podnikatelé získají podporu za dalších 39 dní,“ vysvětluje náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko.

Žadatelé tak na základě dodatku k vyhlášené výzvě z programu COVID 2021 získají podporu za celé období až do skončení hlavních omezení obchodu a služeb.

Zdroj: BusinessInfo.cz