OHK Jihlava

OHK Jihlava
Okresní hospodářská komora Jihlava
podatelna@hkjihlava.cz | +420 567 309 320 | Benešova 1256/13 | 586 01 Jihlava

Prominutí sociálního pojištění za zaměstnavatele

8. 7. 2020

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o sociálním pojištění, jejímž cílem je zmírnit dopady koronavirové krize za účelem zachování maximálního možného počtu pracovních míst. Návrh rozšiřuje dosavadní program Antivirus o nový režim C, který spočívá v odpuštění plateb odvodů na sociální pojištění pro firmy do 50 zaměstnanců.

Návrh zákona o sociálním pojištění promíjí tu část pojistného na sociální zabezpečení, kterou platí zaměstnavatelé. Celkově jde o 24,8 % z úhrnu příjmů jejich zaměstnanců za měsíce červen, červenec a srpen. Sociálního pojištění za zaměstnavatele bude prominuto u mezd do maximální výše jedenapůlnásobku průměrné mzdy. Zaměstnavatelé nebudou předkládat žádost, ale v měsíčním výkazu pouze oznámí OSSZ snížení vyměřovacího základu a zaplatí snížené pojistné.

Podmínky pro poskytnutí:

  • Zaměstnavatel zaměstnává nejvýše 50 zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění.
  • Zaměstnavatel nepropustí více než 10 % zaměstnanců a zároveň udrží 90 % objemu mezd jako v březnu 2020

Podmínky progamu ANTIVIRUS C ZDE