HK Jihlava

HK Jihlava
Okresní hospodářská komora Jihlava
podatelna@hkjihlava.cz | +420 567 309 320 | Benešova 1256/13 | 586 01 Jihlava

Od 1. července bude zaveden režim jednoho správního místa. Už se registrujte.

9. 6. 2021

Finanční správa nabízí přehledný návod, jak se do režimu jednoho správního místa registrovat.

Dodavatel, který se registruje do režimu jednoho správního místa, odvádí DPH pouze v jednom členském státě EU (tedy v ČR), ačkoliv se jedná o přeshraniční plnění v EU.

Aby mohl nový uživatel používat zvláštní režim jednoho správního místa (OSS), musí vyplnit žádost o registraci, a to pro konkrétní režim. Tato žádost musí být autentizována na daňovém portálu a následně z daňového portálu odeslána. 

Jak jak vyplnit registraci OSS – režim EU

 

Společně s žádostí o registraci může být odeslána žádost o přístup do aplikace OSS pro konkrétní režim (doporučeno). Každý režim OSS má svoji vlastní registraci a svůj vlastní přístup do autentizované zóny / aplikace. 

Pokud jsou již osoby registrovány v rámci režimu EU zvláštního režimu jednoho správního místa dle současné právní úpravy (tzv. MOSS), nemusí podávat novou žádost o registraci a žádost o přístup do režimu EU OSS – jejich registrace a přístupy do aplikace budou automaticky 1. července 2021 převedeny.

Zdroj: Podnikatel.cz