OHK Jihlava

OHK Jihlava
Okresní hospodářská komora Jihlava
podatelna@hkjihlava.cz | +420 567 309 320 | Benešova 1256/13 | 586 01 Jihlava

Rychlejší a transparentnější vyřízení celních dokumentů v Egyptě pro importéry a dopravce

28. 6. 2021

Egyptské ministerstvo financí oznámilo povinnost pro všechny importéry dovážející zboží do Egypta, od října 2021 používat elektronický systém předběžné registrace – Advance Cargo Information system/ACI.

 

 

ACI je nový elektronický celní systém, který vyžaduje po dovozcích nahrání všech potřebných dokumentů na stanovený portál minimálně 48 hodin (některé zpravodajské servery uvádějí 24 hod. – bude upřesněno v průběhu testovací fáze) před vysláním nákladu z domovského přístavu/letiště/či jiné platformy. Elektronický systém umožní egyptským úřadům monitorovat zboží a aplikovat systém řízení rizik.

Při registraci na ACI získají dovozci jedinečné předběžné registrační číslo. ACI zavazuje společnosti, aby při importu do země předložily kódy identifikující prodejce, přístav a zemi původu (formulář EURO1), popis nákladu, formulář č. 4 pro platbu celních poplatků a další příslušné informace.

V současnosti probíhá testovací fáze systému ACI, která byla spuštěna 1. dubna 2021. Systém ACI je spravován na veřejném webovém serveru NAFEZA; 

tzv. Národní jednotné okno pro zprostředkování zahraničního obchodu (National Single Window for Foreign Trade Facilitation), je informační platforma, která má za cíl integrovat veškeré strany zapojené do celního řízení v Egyptě a umožňuje importérům a exportérům nahrávat veškeré potřebné dokumenty k přeshraničnímu pohybu zboží – tedy právě do systému ACI.

V rámci testovací fáze je stále ještě zapotřebí při dopravě zboží do Egypta předložit originály všech povinných dokumentů. Zástupci egyptské celní právy však slibují, že portál bude zcela funkční a nahradí veškeré papírové dokumenty. Zároveň plánují zapojit v průběhu vývoje platformy další státní instituce, které mají přeshraniční pohyb zboží na starosti. V tuto chvíli se nový portál třeba netýká certifikátů kvality, které požaduje GOEIC (General Organisation for Export and Import Control) na vybrané produkty podle ministerského nařízení 43/2016. 

Na webových stránkách NAFEZA, které jsou k dispozici v arabském a anglickém jazyce, najdou importéři návod k přihlášení a instrukce k nahrání dokumentů. Podle všech informací umožňuje portál také elektronický podpis dokumentů.

Zastupitelský úřad ČR vyzývá veškeré české subjekty, které by měly s novým elektronickým systémem jakékoliv potíže, aby kontaktovali obchodní oddělení ZÚ ČR v Káhiře na e-mailu commerce_cairo@mzv.cz.

Pouze v případě, že se egyptským úřadům dostane zpětné vazby o chybovosti portálu či následném celním řízení na místě, bude možné společně s dalšími státy EU žádat egyptské partnery o nápravu. 

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Káhiře (Egypt). Autorka: Ludmila Leškovská, ekonomická diplomatka.

Zdroj: web BusinessInfo.cz a web MZV ČR