OHK Jihlava

OHK Jihlava
Okresní hospodářská komora Jihlava
podatelna@hkjihlava.cz | +420 567 309 320 | Benešova 1256/13 | 586 01 Jihlava

Usnesení Hospodářské komory k aktuální epidemiologické situaci

21. 9. 2020

Představenstvo Hospodářské komory České republiky v souvislosti s aktuálním vývojem šíření pandemie covid-19 a zaváděnými opatřeními proti šíření covid-19:

1. vyzývá vládu, aby zajistila

• jasnou, koordinovanou a včasnou komunikaci zaváděných opatření a případných změn jak před jejich přijetím, tak v průběhu jejich realizace;

• že dostupná a veřejně poskytovaná data o vývoji pandemie se pro zvýšení důvěryhodnosti přijímaných opatření stanou pevným základem pro jejich přijímání a realizaci;

• že zástupci podnikatelské veřejnosti byli systematicky začleněni do přípravy protipandemických opatření s dopadem na podnikatelské prostředí před jejich přijetím;

• že testy na covid-19 souvisejících se zajištěním činnosti podnikatelských subjektů budou hrazeny
z prostředků zdravotního systému a/nebo zařazeny mezi daňově uznatelné náklady subjektu, který je zaměstnavatelem testovaného zaměstnance; u subjektů kritické infrastruktury budou plně hrazeny z prostředků zdravotního systému vždy

... více v článku HKČR .