HK Jihlava

HK Jihlava
Okresní hospodářská komora Jihlava
podatelna@hkjihlava.cz | +420 567 309 320 | Benešova 1256/13 | 586 01 Jihlava

Těžký, nebo lehký covid? Čeští vědci to poznají předem

13. 9. 2021

Už během PCR testu lze zjistit, jestli případný covid bude mít lehký, nebo těžký průběh. Pacientům se tak může včas poskytnout potřebná léčba, čímž se sníží počet fatálních případů.

Unikátní diagnostickou metodu vyvinuli a na dnešní tiskové konferenci i představili odborníci z 1. lékařské fakulty UK v Praze a prostřednictvím nově vznikající univerzitní spin-off společnosti GeneSpector Innovations si ji teď nechávají patentovat.

 

Foto: Shutterstock

Onemocnění covid-19 nám ukázalo, jak je složité identifikovat ohroženou skupinu obyvatel. V posledních vlnách značně přibylo případů, kdy mladí zdraví lidé čelili těžkému průběhu onemocnění covid-19. Cesta nové diagnózy se tedy jeví jako efektivní a rychlá a může pomoct právě u případů, u kterých bychom složitý průběh neočekávali,“ popisuje přínos nové diagnostické metody Stanislav Kmoch, který je jedním z výzkumníků, kteří se na jejím vývoji podíleli.

Použít ji lze při běžném PCR testování vzorků z nosohltanu. Jak ve své dnešní tiskové zprávě uvádí univerzitní společnost Charles University Innovations Prague (CUIP), ze vzorku odebraného v jakékoliv laboratoři pro PCR vyhodnocení se může zjistit nejenom, jestli je nebo není přítomný virus SARS-CoV-2, ale také jaký bude mít testovaný průběh nemoci covid-19. Podle vědců je tato informace zcela klíčová. Pokud se náchylnost k těžkému průběhu ukáže před propuknutím samotného onemocnění, může být velmi efektivně lékaři nasazena cílená léčba, která může eliminovat fatální následky daného případu.

Odhalí covid i další skryté nemoci

Závažným klinickým projevem infekčních onemocnění (tedy i nemoci covid-19) je rozvoj systémového selhání organismu. Dochází postupně k nekontrolovatelné tvorbě prozánětlivých proteinů, abnormální reakci imunitního systému, které vedou k poškození plic, poškození jater a selhání ledvin,“ vysvětlují vědci.

Právě na zjišťování látek, které prozrazují náchylnost ke komplikacím, se nová metoda zaměřuje. Pokud budou nalezeny v hojné míře, znamená to, že prochází infekčním onemocněním a je pravděpodobné, že průběh onemocnění bude těžký nebo bude dokonce vyžadovat hospitalizaci.

Nová diagnostická metoda podle vědců neodhalí jen závažnost covidu, ale i dalších onemocnění.

I přes to, že u pacienta není prokázán koronavirus, mohou být v těle pacienta nastartované procesy pro boj s nemocí. A právě na základě tohoto screeningu je dále doporučena detailnější lékařská prohlídka, protože pravděpodobně prochází nějakou nezjištěnou infekcí, na kterou je potřeba medicínsky reagovat,“  konstatují autoři unikátní metody.

 

Sada testů s novou diagnostickou metodou     Foto: CUIP

Vědci hledají silného partnera

Výzkumníci očekávají, že díky nové metodě se sníží počet pacientů na JIP, čímž se zdravotní systém ochrání před dalším kolapsem. „Univerzita Karlova na spolupráci s GeneSpector Innovations ukazuje, že zcela zásadně plní svoji roli v základním výzkumu a zároveň zprostředkovává unikátní přenos základního výzkumu do praxe. Technologie je připravena v rámci komercializačního procesu pro uvedení na trh. Společnost GeneSpector Innovations je připravena na samostatnou výrobu v režimu Research-Use-Only,“ říká rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. Jak ale rektor dále upozorňuje, pro co nejefektivnější využití a pokrytí potřeb medicínské diagnostiky, a tedy zvýšení efektivity současných léčebných přístupů, hledají vědci silného partnera, který dokáže pomoci s výrobou a distribucí samotných diagnostických souprav a přenesení poznatků do běžné praxe.

GeneSpector Innovations je v pořadí pátý univerzitní spin-off Univerzity Karlovy, který byl založen prostřednictvím CUIP. A není jediný, který pomáhá snižovat dopady pandemie covid-19. Například díky převratné technologii testování na virus SARS-CoV-2 se podařilo při pandemické vlně navýšit pětkrát kapacity laboratoří, a vyhnout se tak přetížení. V současné chvíli je 25 % provedených PCR testů na českém trhu založených na technologii spin-off společnosti Univerzity Karlovy. Část zisku se vrací na univerzitní půdu nebo do projektů, které mají společenský dopad. Nedávno byl například věnován milion korun Nadačnímu fondu Univerzity Karlovy, přičemž peníze šly na výzvu pro studentské nápady na řešení pandemické situace.

Zdroj: Komoraplus.cz