HK Jihlava

HK Jihlava
Okresní hospodářská komora Jihlava
podatelna@hkjihlava.cz | +420 567 309 320 | Benešova 1256/13 | 586 01 Jihlava

MPO podpoří úsporu vody v průmyslu. Pro podniky je připravena 1 miliarda korun z Národního plánu obnovy

11. 5. 2022

Prostředky z Národního plánu obnovy (NPO) v celkové výši 1 miliardy korun jsou určeny pro podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost podniku. Podpořeny mohou být úsporné projekty z celé České republiky včetně těch na území hlavního města Prahy. 

 

Miliarda na lepší zacházení s vodou v průmyslu

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje z evropského Nástroje pro oživení a odolnost výzvu na podporu úspory vody v průmyslu. Prostředky z Národního plánu obnovy (NPO) v celkové výši 1 miliardy korun jsou určeny pro podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost podniku. Podpořeny mohou být úsporné projekty z celé České republiky včetně těch na území hlavního města Prahy.

 

Chceme v maximální možné míře podpořit oblast udržitelného nakládání s vodou. Podpora je proto zaměřena na opatření na úspory vody a optimalizaci využívání vody v podnikatelské sféře jako součást zavádění principů oběhového hospodářství a adaptace hospodářství na změny klimatu,“ 

říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

 

Podpora má přispět ke snížení roční spotřeby vody v rámci vodního hospodářství podniku.

Žádosti o podporu bude možné podávat od 12. května do 30. září 2022.

Výzva je otevřena pro všechny podnikatelské subjekty včetně podniků vlastněných až ze 100 % veřejným subjektem.

Míra podpory je jednotná pro všechny žadatele, a to ve výši 40 %.

Maximální částka podpory na projekt činí 25 milionů korun.

 

„Posouzení podnikatelských záměrů se opírá o metodiku hodnocení využívání vody, tedy o tzv. vodní audit podniku v rozsahu předmětu projektu,“ 

říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro EU fondy Marian Piecha a dodává: 

„Podpořeny budou projekty, které u opatření navrhovaných vodním auditem dosáhnou úsporu vody ve výši minimálně 5 % nebo 100 m3/rok.“

 

Bližší informace, včetně textu výzvy (také ZDE) a jejích příloh, jsou k dispozici na www.mpo.cz/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy.

Zdroj: MPO ČR; Foto: BusinessInfo.cz; Komoraplus.cz