HK Jihlava

HK Jihlava
Okresní hospodářská komora Jihlava
podatelna@hkjihlava.cz | +420 567 309 320 | Benešova 1256/13 | 586 01 Jihlava

Dopad mezinárodních sankcí proti Rusku a Bělorusku do oblasti veřejných zakázek

7. 6. 2022

V souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny byla Evropskou unií vůči Rusku a Bělorusku přijata omezující opatření (mezinárodní sankce) ekonomického a individuálního charakteru, jejichž cílem je omezit nejen obchod a služby s těmito státy, ale též zasáhnout infrastruktury, které jsou pro jejich ekonomiky a tedy i zbrojní průmysl a represivní státní aparát klíčové.

Některé z uvalených sankcí mají zásadní dopady i do oblasti zadávání veřejných zakázek v členských státech EU, a to nejen ve vztahu k probíhajícím zadávacím řízením, ale také ve vztahu k již zadaným veřejným zakázkám, u kterých probíhá plnění.

Další informace naleznete pod odkazem ZDE.

Zdroj: Tisková zpráva HK ČR.