HK Jihlava

HK Jihlava
Okresní hospodářská komora Jihlava
podatelna@hkjihlava.cz | +420 567 309 320 | Benešova 1256/13 | 586 01 Jihlava

Kalendář 2024

Dovolte nám, abychom Vás přizvali k projektu vydání kalendáře „Kraj Vysočina 2024“. Projekt, který má za sebou již 12 úspěšných ročníků, je výsledkem spolupráce Kraje Vysočina, Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina a Krajské agrární komory Kraje Vysočina a především významné fi nanční podpory více než 6 desítek fi rem z Vysočiny. Rádi bychom nabídli prostor co největšímu počtu a co nejširšímu spektru fi rem, pro jejichž prezentaci v podobě loga bude vyčleněna jedna strana kalendáře.

Nabízíme Vám základní balíček spolupráce ve fi nančním plnění 25 000 Kč (bez DPH), ve kterém získáte reklamní prostor pro uvedení Vašeho loga na třetí straně kalendáře v seznamu fi rem + 20 výtisků kalendáře pro Vaše propagační potřeby.

Při současném přiobjednání minimálně 50 kusů v ceně 150 Kč/ks (bez DPH) zajistíme bezplatný přítisk loga či adresy vaší fi rmy k logu Kraje Vysočina a obou komor na spodní straně kalendáře.

Více informací naleznete v příloze.