HK Jihlava

HK Jihlava
Okresní hospodářská komora Jihlava
podatelna@hkjihlava.cz | +420 567 309 320 | Benešova 1256/13 | 586 01 Jihlava

Znalostmi k růstu

Reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005896.
Projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců firem začleněných v Okresní hospodářské komoře Jihlava s cílem zvýšit odbornou úroveň jejich znalostí, dovedností a kompetencí.

Cílová skupina:

  • Zaměstnanci podniků a zaměstnanci OSVČ sdružených v Okresní hospodářské komoře Jihlava

Projekt obsahuje následující aktivity:

  • Obecné IT
  • Měkké a manažerské dovednosti
  • Jazykové vzdělávání
  • Specializované IT
  • Účetní, ekonomické a právní kurzy
  • Technické a jiné odborné vzdělávání
Projekt si klade za cíl proškolit nejméně 217 zaměstnanců členských firem a OSVČ, kteří obdrží větší než bagatelní (40 hodin) podporu. Všichni účastníci obdrží Potvrzení o absolvování = dosažení kvalifikace.
Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 14 942 172,- Kč
Projekt je realizován od 1.2.2017 do 31.1.2020