HK Jihlava

HK Jihlava
Okresní hospodářská komora Jihlava
podatelna@hkjihlava.cz | +420 567 309 320 | Benešova 1256/13 | 586 01 Jihlava

VYSOČINA – NEJLEPŠÍ DOVOLENÁ

3. 6. 2020

Cílem soutěže, je podnítit vznik nových, kvalitních a originálních produktů cestovního ruchu a rozhýbat tak regionální turistický trh ovlivněný vládními opatřeními v souvislosti s COVID-19, dát impuls k objevování a nabídce nových zážitků, vybídnout region k propojování aktivit napříč územím a díky tomu udržet návštěvníky v regionu alespoň dvě a více nocí.

 

Do soutěže, která končí 24. června 2020,  se mohou přihlašovat:

  • Podnikatelé (právnické i fyzické osoby) ve smyslu § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
  • Spolky, ústavy a nadace ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
  • Zájmové sdružení právnických osob ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
  • Příspěvkové organizace nezřizované Kraje Vysočina,
  • Obecně prospěšné společnosti založené dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech

 

Soutěž je vyhlašována ve dvou kategoriích:

  • víkendový pobyt, kdy budou hodnoceny  produkty zahrnující 12 přenocování,
  • dovolená, kdy budou hodnoceny soutěžní produkty zahrnující 3 a více přenocování.

 

20 nejlepších nových nebo inovovaných produktů cestovního ruchu, propojujících více atraktivit v území, získá finanční odměnu ve výši 100 tisíc korun.

Podrobné informace o soutěži, včetně přihlášky, naleznete v přiložených Pravidlech soutěže ZDE.