HK Jihlava

HK Jihlava
Okresní hospodářská komora Jihlava
podatelna@hkjihlava.cz | +420 567 309 320 | Benešova 1256/13 | 586 01 Jihlava

Digitalizace MSP 2022: Průmyslová automatizace v praxi - konference

Pořádá:   agentura CzechInvest - Agentura pro podporu podnikání a investic - ve spolupráci s KRAJSKOU HOSPODÁŘSKOU KOMOROU KRAJE VYSOČINA, Národním centrem průmyslu 4.0 a dalšími partnery, aby Vám představili úspěšné příklady robotizace a automatizace výroby z různých prostředí a zaměřili se na témata s tím souvisejícími:

  • Jak přemýšlet o automatizaci a digitalizaci firmy; budoucnost výrobního procesu
  • Případové studie automatizace a robotizace z českých společností
  • Energetické úspory ve výrobě díky optimalizaci robotických pracovišť
  • Spolupráce firem a akademie pro inovativní řešení výrobních otázek

 

Termín konference středa, 25. května 2022 od 9:00 - 15:00 hod.

Místo konání:           Tolstého ul. č. 16, areál Vysoké školy polytechnické Jihlava (VŠPJ)

Moderátor:                Zdeněk Martínek, Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina 
 

Řečníci - zástupci společností:    OPTOKON - člena OHK Jihlava, DEL, Deloitte, OPTOKON, JHV, Toyota Motor Manufacturing Czech Republic, NEDCON Bohemia, SICK, Siemens, Valeo, CIIRC ČVUT, VŠPJ, Filip Plevač 

Na odborné přednášky navážou také dva praktické workshopy s případovými studiemi.  

Součástí programu je možnost komentované prohlídky Cyber Physical Factory Vysoké školy polytechnické Jihlava, v jejíchž prostorách se akce koná.

V místě konference budou přítomni k osobním konzultacím také zástupci API, TA ČR, CzechInvest, NCP4.0, Krajského úřadu Kraje Vysočina a Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina.

Vstup na akci je zdarma na základě potvrzené REGISTRACE

Podrobný program naleznete ZDE.