OHK Jihlava

OHK Jihlava
Okresní hospodářská komora Jihlava
podatelna@hkjihlava.cz | +420 567 309 320 | Benešova 1256/13 | 586 01 Jihlava

Nová registrace pro připomínkování legislativy

21. 11. 2019
V souvislosti se zlepšením komunikace při zpracování agendy připomínkování nově vznikající legislativy a s přijetím nové směrnice upravující procesy zpracování připomínek se Hospodářská komora obrací na podnikatele s prosbou o nové zaregistrování pro zasílání materiálů v rámci připomínkového řízení.
Více