OHK Jihlava

OHK Jihlava
Okresní hospodářská komora Jihlava
podatelna@hkjihlava.cz | +420 567 309 320 | Benešova 1256/13 | 586 01 Jihlava

Certifikát o původu / European Community Certficate of Origin

 

Certfikát o původu zboží je veřejná listina

Původ zboží je definován v "Naří zení vlády (EHS) č.2913/92 - Celní kodex Společenství" ve znění pozdějších smluv a nařízení a "Nařízení komise 2454/93 - prováděcí předpis."
 
 

Certifikát o původu zboží - elektronicky

 

---------

Úřad HK ČR připravil pro klienty elektrický objednávkový systém certifikátů o původu zboží na bázi webové aplikace, která slouží k vytváření elektronických objednávek vývozních dokumentů, na jejichž základě OHK Jihlava následně vystavuje certifikáty (tiskne je na příslušné formuláře a provádí jejich ověření).
Klienti OHK Jihlava mohou systém využívat za stávajících obchodních podmínek OHK Jihlava dle ceníku platného od 1. 1. 2022 - viz. níže na této stránce!
Webová adresa pro vytváření objednávek je umístěna na adrese: https://www.e-certifikáty.cz/
Každý klient si musí nejdříve vytvořit svůj uživatelský účet (zaregistrovat se), vytvořit organizaci, za kterou objednávky podává a určit kontaktní místo, které bude objednávku zpracovávat (OHK Jihlava).
Můžete si zde vytvořit adresář svých často používaných kontaktů výrobců, vývozců a příjemců, a následně si zvolit produkt, tj. příslušný formulář dané služby, který vyplníte a odešlete ke zpracování na OHK Jihlava.
 

Návod pro klienty k objednávání vývozních dokumentů (certifikátů o původu zboží): 

Postup ZDE

 

Věříme, že Vám nový systém pomůže efektivně řešit objednávání certifikátů.

 
 
 
Co s sebou
Návod k vyplnění
Podací lístek č.1
Znění plné moci

Tisk na tiskárně I. - tato wordovská tabulka vám pomůže vyplnit údaje na počítači a následně je vytisknout na tiskárně
Vzory vyplněného tiskopisu

Jak na to?
  1. u nás zakoupíte tiskopis certifikátu o původu (1 list = 5,-- Kč)
  2. tiskopis vyplníte podle návodu
  3. jako pomůcku můžete využít vzor vyplnění
  4. žádost (růžový list tiskopisu - APPLICATION) podepíše statutární zástupce firmy nebo osoba, která má plnou moc od statutárního zástupce
  5. certifikát bude ověřen po předložení všech nutných dokumentů na Okresní hospodářské komoře Jihlava.

 

Od 1. 1. 2024 navyšujeme ceny služeb ověřování certifikátů o původu zboží.

Za ověření zaplatíte dle následujícího ceníku platného od 1. 1. 2024:

Nový ceník je ke stažení zde!

 

 

Ověření původu zboží

NA POČKÁNÍ

Cena vč. 21 % DPH

 

  Ověření certifikátu - původ CZ, EU nebo cizí

847,-- Kč

 

  Ověření faktury – původ CZ, EU nebo cizí

847,-- Kč

 

  Ověření jiného dokumentu

847,-- Kč

 

  Ověření duplikátu certifikátu

847,-- Kč

 

  Vystavení duplikátu při ztrátě, doověření při chybě

847,-- Kč

 

  Ověření vícestránkového certifikátu /za stránku

847,-- Kč

 

 

 

Cena vč. 21 % DPH

Certificate of origin – list,

TISK FORMÁT A4 (faktury, ceníky, apod.)

    5,-- Kč

Podací lístek č. 1

    2,-- Kč

Vyplnění certifikátu

  80,-- Kč

Pošta D + 1

 120,-- Kč

Pošta EMS

185,-- Kč

 

CERTIFIKÁTY - EGYPT

 

EGYPT - ACID NUMBER - pro import zboží do Egypta od 1. 10. 2021 platí nová legislativa, která zavádí v rámci řízení rizik předběžnou registraci v jejich el. celním systému Advance Cargo Information system/ACI.

Tento nový elektronický celní systém, který je spravován na veřejném webovém serveru NAFEZA, vyžaduje po dovozcích nahrání všech potřebných dokumentů na stanovený portál minimálně 48h před vysláním nákladu z domovského přístavu/letiště/či jiné platformy. Elektronický systém umožní egyptským úřadům monitorovat zboží a aplikovat systém řízení rizik.

Při registraci do sytému ACI získají dovozci jedinečné předběžné registrační číslo, které budou muset uvádět na dopravních dokladech včetně Certifikátu o původu zboží.

ACID NUMBER je možné uvádět v kolonce č. 5 určené pro poznámky nebo případně v kolonce č. 6 určené pro popis zboží. Další info ZDE.

 

 

Kontakt:

Kateřina Marousková

e-mail: marouskova(at)hkjihlava.cz

telefon: +420 561 114 301