HK Jihlava

HK Jihlava
Okresní hospodářská komora Jihlava
podatelna@hkjihlava.cz | +420 567 309 320 | Benešova 1256/13 | 586 01 Jihlava

Certifikát o původu / European Community Certficate of Origin

 

Certfikát o původu zboží je veřejná listina

Původ zboží je definován v "Naří zení vlády (EHS) č.2913/92 - Celní kodex Společenství" ve znění pozdějších smluv a nařízení a "Nařízení komise 2454/93 - prováděcí předpis."
 
 

Certifikát o původu zboží - elektronicky

 

Oznámení:

 Povinné používání elektronického systému pro objednávání vývozních dokumentů (certifikátů) prozatím nebude spuštěno od 1. 4. 2022.

O novém termínu spuštění systému Vás budeme na tomto místě opět informovat!

---------

Úřad HK ČR připravil pro klienty elektrický objednávkový systém certifikátů o původu zboží na bázi webové aplikace, která slouží k vytváření elektronických objednávek vývozních dokumentů, na jejichž základě OHK Jihlava následně vystavuje certifikáty (tiskne je na příslušné formuláře a provádí jejich ověření).
Klienti OHK Jihlava mohou systém využívat za stávajících obchodních podmínek OHK Jihlava dle ceníku platného od 1. 1. 2022 - viz. níže na této stránce!
Webová adresa pro vytváření objednávek je umístěna na adrese: https://www.e-certifikáty.cz/
Každý klient si musí nejdříve vytvořit svůj uživatelský účet (zaregistrovat se), vytvořit organizaci, za kterou objednávky podává a určit kontaktní místo, které bude objednávku zpracovávat (OHK Jihlava).
Můžete si zde vytvořit adresář svých často používaných kontaktů výrobců, vývozců a příjemců, a následně si zvolit produkt, tj. příslušný formulář dané služby, který vyplníte a odešlete ke zpracování na OHK Jihlava.
 

Návod pro klienty k objednávání vývozních dokumentů (certifikátů o původu zboží): 

Postup ZDE

 

Věříme, že Vám nový systém pomůže efektivně řešit objednávání certifikátů.

---------

AKTUÁLNÍ INFORMACE OHLEDNĚ SPUŠTĚNÍ SYSTÉMU SLEDUJTE NA NAŠICH

WEBOVÝCH STRÁNKÁCH, HLAVNĚ PRO PŘÍPADNÉ ČASOVÉ, NEBO I JINÉ, ZMĚNY!

 
 
 
Co s sebou
Návod k vyplnění
Podací lístek č.1
Znění plné moci

Tisk na tiskárně I. - tato wordovská tabulka vám pomůže vyplnit údaje na počítači a následně je vytisknout na tiskárně
Vzory vyplněného tiskopisu

Jak na to?
  1. u nás zakoupíte tiskopis certifikátu o původu (1 list = 5,-- Kč)
  2. tiskopis vyplníte podle návodu
  3. jako pomůcku můžete využít vzor vyplnění
  4. žádost (růžový list tiskopisu - APPLICATION) podepíše statutární zástupce firmy nebo osoba, která má plnou moc od statutárního zástupce
  5. certifikát bude ověřen po předložení všech nutných dokumentů na Okresní hospodářské komoře Jihlava.

 

Upozorňujeme: Nově budou jednotné ceny pro normální a přednostní ověření!

Za ověření zaplatíte dle následujícího ceníku platného od 1. 1. 2022:

 

Ověření původu zboží

NA POČKÁNÍ

Cena vč. 21 % DPH

 

  Ověření certifikátu - původ CZ nebo EU

660,-- Kč

 

  Ověření faktury – původ CZ nebo EU

660,-- Kč

 

  Ověření certifikátu - cizí původ

770,-- Kč

 

  Ověření faktury – cizí původ

770,-- Kč

 

  Ověření jiného dokumentu

660,-- Kč

 

  Ověření duplikátu certifikátu

660,-- Kč

 

  Vystavení duplikátu při ztrátě, doověření při chybě

770,-- Kč

 

  Ověření vícestránkového certifikátu /za str./ EU

660,-- Kč

 

  Ověření vícestránkového certifikátu /za str./ cizí 

770,-- Kč

 

 

 

Cena vč. 21 % DPH

Certificate of origin – list,

TISK FORMÁT A4 (faktury, ceníky, apod.)

    5,-- Kč

Podací lístek č. 1

    2,-- Kč

Vyplnění certifikátu

300,-- Kč

Pošta D + 1

 100,-- Kč

Pošta EMS

185,-- Kč

 

CERTIFIKÁTY - EGYPT

 

EGYPT - ACID NUMBER - pro import zboží do Egypta od 1. 10. 2021 platí nová legislativa, která zavádí v rámci řízení rizik předběžnou registraci v jejich el. celním systému Advance Cargo Information system/ACI.

Tento nový elektronický celní systém, který je spravován na veřejném webovém serveru NAFEZA, vyžaduje po dovozcích nahrání všech potřebných dokumentů na stanovený portál minimálně 48h před vysláním nákladu z domovského přístavu/letiště/či jiné platformy. Elektronický systém umožní egyptským úřadům monitorovat zboží a aplikovat systém řízení rizik.

Při registraci do sytému ACI získají dovozci jedinečné předběžné registrační číslo, které budou muset uvádět na dopravních dokladech včetně Certifikátu o původu zboží.

ACID NUMBER je možné uvádět v kolonce č. 5 určené pro poznámky nebo případně v kolonce č. 6 určené pro popis zboží. Další info ZDE.

 

 

Kontakt:

Kateřina Marousková

e-mail: marouskova(at)hkjihlava.cz

telefon: +420 561 114 301